Aan het begin van de Veertigdagentijd, in het door Paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gebed, is er in de Christoffelkathedraal gestart met wekelijkse gezongen vespervieringen op zondag. De eerste viering vond gisteren (18 februari) plaats, op de dag waarop ook de zeswekendienst voor Mgr. Harrie Smeets werd gehouden. Het is zijn nadrukkelijke wens geweest om op wekelijkse basis vespervieringen te laten plaatsvinden in de Roermondse kathedraal.