De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom Roermond heeft voor parochies in Limburg de volgende tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2021 vastgesteld. Alle bedragen zijn enigszins verhoogd ten opzichte van voorgaande jaren.

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 12,50
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 27,50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 300,00
Begrafenismis (rouwgeld) € 475,00
Huwelijksmis (trouwgeld) € 475,00
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 75,00
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst € 475,00
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 475,00

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

  • 5 jaar € 62,50
  • 10 jaar € 125,00
  • 20 jaar € 250,00

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

  • 5 jaar € 137,50
  • 10 jaar € 275,00
  • 20 jaar € 550,00

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of crematoriumaanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd).
Zij moeten dan per jaar wel tenminste het minimum van de in deze jaren geldende kerkbijdrage hebben betaald.
Deze minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 115,00 voor 2021.
Zoals hierboven omschreven overweegt het bisdom deze koppeling in de toekomst af te bouwen.

Het richtsnoer voor deelname aan de kerkbijdrage (Actie Kerkbalans) blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.