De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom Roermond heeft voor parochies in Limburg de volgende tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2018 vastgesteld. Alle bedragen zijn enigszins verhoogd ten opzichte van het lopende jaar.

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 12,50
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 27,50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 275
Begrafenismis (rouwgeld) € 440
Huwelijksmis (trouwgeld) € 440
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 60
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst € 440
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 440

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

  • 5 jaar € 62,50
  • 10 jaar € 125
  • 20 jaar € 250

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

  • 5 jaar € 137,50
  • 10 jaar € 275
  • 20 jaar € 550

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of crematorium-aanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd). Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.
Deze minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 110 voor 2018. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.