Berichten

Vespers 9 juni 2024

Vespers 9 juni 2024

In de kathedraal waar zij 34 jaar geleden hun priesterwijding ontvingen, vierden de plebaan en zijn klasgenoten zondagmiddag 9 juni gezamenlijk de vespers: Kapelaan Hans te Boekhorst (Horst) als officiant en deken Geert Lauvenberg die de lezing uitsprak. Iedere zondag om 16.00u vinden er in het hoogkoor van de kathedraal gezongen vespers plaats. De koorbanken zijn bereikbaar via het Mariakoor en tekstboekjes zijn beschikbaar.
Lees meer

Sacramentsdag 2024, kathedraal

Sacramentsdag 2024, kathedraal

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.
Lees meer

Fietsbedevaart naar Heppeneert

Fietsbedevaart naar Heppeneert

Op de laatste dag van de Meimaand, organiseerde onze parochiefederatie een fietsbedevaart van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Rust in de H. Michaelkerk naar het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw van Rust in Heppeneert (B). We vierden er de H. Mis en baden de rozenkrans tijdens een Marialof. Op de terugreis maakte een groot deel van de groep een tussenstop bij Kapel Onder de Linden in Thorn.
Lees meer

Marialof

Marialof

Op dinsdagavond 28 mei, de laatste dinsdag van de Meimaand, vond er in de H. Michaëlkerk een Marialof plaats. Er werden Marialiederen gezongen en enkele parochianen hebben in verschillende talen de rozenkrans gebeden, waaronder in het Spaans, het Duits, het Frans en als afsluiting in het Limburgs dialect.
Lees meer

Priesterwijding Jean Leonard Ratokiniaina

Priesterwijding Jean Leonard Ratokiniaina

In een volle kathedraal werd op zaterdagochtend 25 mei de 34-jarige Jean Leonard Ratokiniaina door Mgr. Everard de Jong tot priester gewijd. De wijdeling is afkomstig van Madagaskar en sinds zijn diakenwijding afgelopen oktober verbonden aan de parochiefederatie Maastricht-Oost, waar hij ook de komende tijd als kapelaan werkzaam zal blijven. Lees meer

25 jaar jubileumviering hulpbisschop Mgr de Jong

25 jaar jubileumviering hulpbisschop Mgr de Jong

Op 7 april vierde hulpbisschop Mgr. Everard de Jong zijn zilveren bisschopsjubileum met een feestelijke eucharistieviering. Naast hulpbisschop van ons bisdom is Mgr. de Jong ook bisschop van het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten. Aanwezig waren onder anderen pauselijk nuntius Mgr. Paul Tschang In-Nam, gouverneur Emile Roemer, wethouder Felix van Ballegooij, vele militairen en diverse bisschoppen. Het Venrayse koor Zangers van St. Frans en de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ verleenden muzikale medewerking aan deze H. Mis in de Sint-Christoffelkathedraal.
Lees meer

Fotoalbum Vespers op Pasen

Fotoalbum Vespers op Pasen

Tijdens de vespers op eerste Paasdag, in de Sint-Christoffelkathedraal was als officiant (voorganger) te gast Mgr. Spee, deken van Venlo. Ook onze eigen kapelaan Christyraj en diens klasgenoot kapelaan Arulraj (Geleen) namen deel aan het koorgebed.
Lees meer

Paaswake, kathedraal

Paaswake, kathedraal

Christus gisteren en heden
Begin en einde
Alfa en Omega
Hem behoren tijd
En eeuwigheid
Heerlijkheid en heerschappij
Door alle eeuwen der eeuwen
Lees meer