De St. Christoffelkathedraal is een Rijksmonument. Dat betekent dat een deel van kosten van het onderhoud van de buitenzijde van het gebouw subsidiabel is. Om voor subsidie in aanmerking te komen, eisen de subsidiegevers dat de werkzaamheden vakkundig worden uitgevoerd. Daarom begeleidt een architectenbureau – HVN-architecten uit Maastricht – de uitvoering van de werkzaamheden. Ook eisen subsidieverstrekkers dat het onderhoud systematisch wordt uitgevoerd. Daarvoor dient een zesjarenplan te worden opgesteld dat moet worden goedgekeurd. Ook dat vereist medewerking van een architect die gespecialiseerd is in het onderhoud van monumenten.

Daarnaast houdt een onafhankelijke instantie – de Monumentenwacht Limburg – toezicht op de staat van onderhoud van het gebouw.

Dit jaar is een bijzonder jaar voor de Kathedraal. In de afgelopen 6 jaar is veel geld en energie gestoken in het renoveren van de daken, het glas-in-lood en het voegwerk. Dit jaar moet een nieuw 6-jarenplan worden ingediend om de zgn. SIM te verkrijgen (Subsidie Instandhouding Monumenten, vroeger BRIM). Als het plan wordt goedgekeurd is een onderhoudssubsidie voor die periode weer verzekerd.

Van harte danken wij onze subsidie-gevers voor hun bijdragen:En al onze kerkbijdragende parochianen en overige sponsoren