Doop en doopvoorbereiding

Aanmelden
Wanneer u uw kind wilt aanmelden om te laten dopen, kunt u contact opnemen met het parochiebureau van de H. Christoforus in de binnenstad, tel. 0475-334924, e-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl
Dit is het centrale aanmeldingspunt voor de cluster. Aanmelden s.v.p. zes weken van te voren. Dit in verband met de voorbereidingsavonden.

Voor het doopsel wordt een bijdrage gevraagd van € 75,-.

Voorbereiding
De voorbereiding op het doopsel gebeurt samen met andere ouders. Deze gezamenlijke voorbereiding bestaat uit twee avonden en vinden plaats in het zaaltje achter de kerk in Herten.

Deze voorbereidingsavonden hebben een verplicht karakter. Het zijn erg gezellige avonden waar je als doopouders ook kennismaakt met andere doopouders. Als kerkgemeenschap willen wij zo de grote waarde van het doopsel nog eens onderstrepen. Beide avonden worden geleid door dhr. en mevr. Horstman en diaken Patrick Bastings.
Ter sprake komen daarbij doorgaans niet alleen het geloof, maar ook twijfels, en uiteraard ook vragen over opvoeding en over de Kerk. Wat beweegt jou om je kind te laten dopen; hoe beleef jij jouw geloof en hoe ga je dat een plaats geven in je gezin; hoe bouw je aan de toekomst van je kind en aan de toekomst van kerk en samenleving?

Doopviering
Het is een gemeenschappelijke doopviering. Maximaal zullen er vier kinderen uit 3 gezinnen in een viering gedoopt worden.  In de diverse parochies in ons cluster vinden de doopvieringen plaats op de volgende zondagen (aanvang 13.30 uur):

In de Kathedraal: op de 3e zondag van de maand
In de H. Michaëlkerk Herten: op de 2e en 4e zondag van de maand

Grote kinderen / volwassenen
Wanneer een volwassene of een groter kind om het doopsel vraagt zal er een aparte voorbereiding aan voorafgaan. Het doopsel is noodzakelijk om de eerste Communie te kunnen doen. De doopvoorbereiding kan worden geïntegreerd in de voorbereiding op de eerste Communie.