Het hele jaar door is er van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur gelegenhied tot aanbidding van het Allerheiligste in de Munsterkerk. Het Allerheiligste wordt uitgesteld op het altaar.

Op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur is er aanbidding in de Munsterkerk. Er worden dan iedere 15 minuten gebeden uitgesproken en er wordt een lied gezongen.

Van maandag t/m vrijdag is er aanbidding in de Broederkapel van de Caroluskapel aan de Swalmerstraat 100. Voor informatie hierover klik op de webisite BethlehemRoermond

Wat is het Allerheiligste?
Het Allerheiligste is de geconsacreerde hostie, gevat in een 'monstrans', een gouden houder, die op een goed zichtbare plaats wordt uitgesteld. Het Allerheiligste is volgens de leer van de Kerk het lichaam van Christus, in de gedaante van brood. Christus gaf zichzelf aan zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal. Hij brak het brood en deelde het aan zijn vrienden (de apostelen) uit en zei: 'dit is mijn lichaam, dat voor jullie gebroken zal worden'. Daarna de wijn 'dit is mijn bloed'. In de H. Hostie is Christus werkelijk in ons midden aanwezig en kan Hij aanbeden worden.

Het is goed dat alles wat in een parochie gedaan wordt, geconcentreerd wordt rond de ene Heer. Dat bindt ons samen in de éne Heer. Vandaar dit onmisbare initiatief. De vorige paus, Johannes Paulus II, drukte het als volkgt uit: „Eén waarlijk moment van aanbidding is meer waard dan welk werk van de kerk ook, ook al is het apostolisch". Moeder Teresa zei: „Een parochie die de aanbidding weer in ere herstelt, zal vroeg of laat tot bloei komen".