Bisschop Harrie Smeets en plebaan-deken Alexander de Graaf Woutering van Roermond hebben maandagavond 14 december het Vredeslicht uit Bethlehem in ontvangst genomen. Leden van Scouting kwamen het licht brengen, dat onlangs in de geboortegrot van Christus in Bethlehem is ontstoken.

Sinds enkele jaren wordt een aantal weken vóór Kerstmis in Bethlehem een licht ontstoken, dat vervolgens met Kerstmis over de hele wereld wordt verspreid. Het licht wil mensen verbinden en symboliseert dat Christus vrede is komen brengen.

Parochies en belangstellenden die zelf ook het Vredeslicht willen ontvangen, kunnen dit – voor zover de mogelijkheden dit toelaten – komende zondag 20 december tussen 14.00 uur en 17.00 uur afhalen in de Kathedraal in Roermond.