VIERING EERSTE HEILIGE COMMUNIE

PAROCHIES H. CHRISTOFFEL – H. GEEST – H. MICHAËL

roermond-herten

Secretariaat: Abdijhof 2, 6041 HG Roermond, tel.: 0475 – 33 49 24, e-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl

Secretariaat: Kerkpad 2, 6049 BR Herten tel.: 0475 – 33 22 69, e-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

Kapelaan Christyraj, Abdijhof 2, 6041 HG Roermond, tel.: 0475 – 33 22 69, e-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com

 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 4

Roermond, september 2022

Geachte ouders,

Zoals gebruikelijk in groep 4, bestaat voor uw kind(eren) de mogelijkheid om deel te nemen aan de voorbereiding en de viering van de Eerste Heilige Communie. Alle katholiek gedoopte kinderen kunnen aan deze viering deelnemen. Mocht uw kind(eren) niet gedoopt zijn en kiest u er toch voor om uw dochter/zoon de Communie te laten doen, dan bestaat er de mogelijkheid om vóór de Communieviering deel te nemen aan een de parochiële doopselvoorbereiding en doopviering. De viering van de Eerste Heilige Communie vindt plaats in de H. Michaëlkerk te Herten.

 

Op maandag 17 oktober 2022 vindt er een eerste infoavond plaats, aanvang 19.00 uur, op de Stapsteen te Herten (Putkamp 2). Als u wenst hieraan deel te nemen dient u zich aan te melden via herten@roermondparochiecluster.nl. De aanmelding is nodig om zeker van te zijn dat we in het schoollokaal kunnen vergaderen. U kunt uw kind tot en met de infoavond aanmelden.

 

Tijdens de infoavond zullen we al de activiteiten van de voorbereiding op de Eerste Communie bespreken:

 1. De communielessen vinden plaats om de andere week (na de herfstvakantie). Ze vinden plaats buiten schooltijd, in het parochiezaaltje van de H. Michaëlkerk te Herten op dinsdagmiddag (15:15-16:15), of in een klaslokaal van een van de basisscholen. Dag, tijdstip en plaats van de catecheses zullen aangepast worden afhankelijk aan het aantal aanmeldingen. Tijdens de lessen zullen de kinderen ook deelnemen aan activiteiten zoals adventskransen maken, kerstspel spelen, palmbessen maken en kinderkruisweg bidden.
 2. Maandelijks deelname aan het zondagsprogramma, speciaal voor gezinnen met kinderen. Deze vieringen zijn steeds in de H. Michaëlkerk te Herten, aanvang om 10:00uur op zondagochtend.
 3. De kinderen worden ingedeeld om iets voor te lezen tijdens een van de gezinsmissen en om als misdienaar mee te doen in een van de andere vieringen.
 4. Er zullen in de loop van het jaar nog twee ouderavonden gepland worden.
 5. Voor de dekking van de kosten, zoals werkboek catecheselessen, knutselmaterialen, versieringen van de kerk, drukwerk, etc. wordt per communicant een bijdrage gevraagd van € 75.

Hieronder vindt u een aanmeldingsstrook om uw kind in te schrijven. NB: inschrijving is mogelijk tot en met de infoavond. We rekenen op een goede samenwerking met u als ouders, zodat we er samen een mooi communiefeest voor uw kind(eren) van kunnen maken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mij of met het secretariaat.

 

Met vriendelijke groet,

Pastoor-deken A. de Graaf Woutering
Kapelaan Christyraj


  Parochiecluster Roermond Zuid (Parochie H. Christoforus, H. Geest en H. Michaël)

  Inventarisatieformulier 1e H. Communie 2023

  Communicant:

  Ouders:

  Vader

  Moeder

  NAW

  Doopgegevens Communicant:

  Overige gegevens:

  Namen en geboortedata van eventuele broertjes of zusjes (ten behoeve van onze parochieadministratie, zie onderstaande mededeling):

  Onze parochie houdt zich strikt aan de voorschriften van de Wet op de Persoonsregistratie. Op grond van deze wet hebben de kerken collectief de SILA opgericht. Deze stichting ontvangt via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) de mutaties van hen die bij de gemeente als ‘kerkelijk’ staan geregistreerd. SILA distribueert de gegevens naar de betreffende kerkgenootschappen. Het betreft hier alleen de naam- en adresgegevens, geboortedatum en burgerlijke staat. Het predicaat ‘kerkelijk’ hebben allen die vóór inwerkingtreding van de wet bij de gemeente met hun geloof stonden geregistreerd en allen die sinds die tijd formeel tot de betreffende geloofsgemeenschap zijn toegetreden. Voor de R.K. kerk geschiedt toetreding door het doopsel. Wij willen deze gelegenheid tevens aangrijpen om Uw gegevens te controleren en aan te vullen in onze eigen administratie.