VIERING EERSTE HEILIGE COMMUNIE donderdag 21 mei 2020

PAROCHIES H. CHRISTOFFEL – H. GEEST – H. MICHAËL

roermond-herten

Secretariaat: Abdijhof 2, 6041 HG Roermond, tel.: 0475 – 33 49 24, e-mail: christoforus@gmail.com

Secretariaat: Kerkpad 2, 6049 BR Herten tel.: 0475 – 33 22 69, e-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

Kapelaan: M. Figliola, Abdijhof 2, 6041 HG Roermond, tel.: 06 – 85 53 98 44, e-mail: figliolamar@gmail.com

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 4

Roermond, september 2019

Geachte ouders,

zoals gebruikelijk in groep 4, bestaat voor uw kind(eren) de mogelijkheid om deel te nemen aan de voorbereiding en de viering van de Eerste Heilige Communie.

Alle katholiek gedoopte kinderen kunnen aan deze viering deelnemen. Mocht uw kind(eren) niet gedoopt zijn en kiest u er toch voor om uw dochter/zoon de Communie te laten doen, dan bestaat er de mogelijkheid om vóór de Communieviering deel te nemen aan een de parochiële doopselvoorbereiding en doopviering. De viering van de Eerste Heilige Communie vindt plaats op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) in de H. Michaëlkerk te Herten om 10.30 uur.

De voorbereiding op de Eerste H. Communie bestaat uit de volgende activiteiten, die uiteraard een verplichtend karakter hebben:

1) De communielessen vinden plaats om de andere week vanaf week 43. Ze vinden plaats buiten schooltijd, in het parochiezaaltje van de H. Michaelkerk te Herten op dinsdagmiddag (15:15-16:15), of in een klaslokaal van de Hubertusschool op vrijdagmiddag (13:00-14:00). Dag, tijdstip en plaats van de catecheses zullen aangepast worden afhankelijk aan het aantal aanmeldingen.

2) Een keer per maand is er een gezinsmis, een viering speciaal voor gezinnen met kinderen. Deze vieringen zijn steeds in de H. Michaëlkerk te Herten, om 10:00uur op zondagochtend. De eerste van deze seizoen zal op zondag 22 september zijn. Via de mail worden steeds aparte uitnodigingen voor deze vieringen verstuurd.

3) De kinderen worden ingedeeld om iets voor te lezen tijdens een van de gezinsmissen en om als misdienaar mee te doen in een van de andere vieringen.

4) De kinderen nemen ook deel aan een aantal overige activiteiten in de loop van het jaar, zoals: adventskransen maken, kerstspel spelen, palmbessen maken, kinderkruisweg bidden, enz.

5) Er zullen in de loop van het jaar drie ouderavonden gepland worden. Op maandag 7 Oktober vindt er een eerste ouderavond plaats, aanvang 19.30 uur, op de Stapsteen te Herten (Putkamp 2). U kunt uw kind tot en met de eerste ouderavond aanmelden.

6) Voor de dekking van de kosten, zoals werkboek catecheselessen, knutselmaterialen, versieringen van de kerk, drukwerk, etc. wordt per communicant een bijdrage gevraagd van € 75.

Hieronder vindt u een aanmeldingsstrook om uw kind in te schrijven. NB: inschrijving is mogelijk tot en met de eerste ouderavond. We rekenen op een goede samenwerking met u als ouders, zodat we er samen een mooi communiefeest voor uw kind(eren) van kunnen maken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,

Pastoor-deken R. Merkx en Kapelaan M. Figliola

Pastoor R. Merkx                  tel. 0475 – 33 94 65

Kapelaan Marco Figliola      tel. 06 – 85 53 98 44

 

Parochiecluster Roermond Zuid

(Parochie H. Christoforus, H. Geest en H. Michaël)

INVENTARISATIEFORMULIER 1e H. Communie 2020:

Communicant:

Achternaam:

Doopnaam/-namen:

Roepnaam:

Meisje / Jongen  (doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum:

Geboorteplaats:
School/klas:

Ouders:

Vader:                  Familienaam:

Doopnamen:

Roepnaam:

Geboortedatum:  . .  –  . .  –  . . . .              Kerkelijke gezindte:

Moeder:               Familienaam:

Doopnamen:

Roepnaam:

Geboortedatum:  . .  –  . .  –  . . . .              Kerkelijke gezindte:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Doopgegevens Communicant:

Datum doop:

Parochie en plaats doop:

Bedienaar doop (indien nog bekend):

Overige gegevens:

Namen en geboortedata van eventuele broertjes of zusjes (ten behoeve van onze parochieadministratie, zie onderstaande mededeling):

Uw gegevens

Onze parochie houdt zich strikt aan de voorschriften van de Wet op de Persoonsregistratie. Op grond van deze wet hebben de kerken collectief de SILA opgericht. Deze stichting ontvangt via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) de mutaties van hen die bij de gemeente als ‘kerkelijk’ staan geregistreerd. SILA distribueert de gegevens naar de betreffende kerkgenootschappen. Het betreft hier alleen de naam- en adresgegevens, geboortedatum en burgerlijke staat. Het predicaat ‘kerkelijk’ hebben allen die vóór inwerkingtreding van de wet bij de gemeente met hun geloof stonden geregistreerd en allen die sinds die tijd formeel tot de betreffende geloofsgemeenschap zijn toegetreden. Voor de R.K. kerk geschiedt toetreding door het doopsel. Wij willen deze gelegenheid tevens aangrijpen om Uw gegevens te controleren en aan te vullen in onze eigen administratie.