VIERING EERSTE HEILIGE COMMUNIE

PAROCHIES H. CHRISTOFFEL – H. GEEST – H. MICHAËL Roermond-Herten

Secretariaat: Abdijhof 2, 6041 HG Roermond, tel.: 0475 – 33 49 24, e-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl
Secretariaat: Kerkpad 2, 6049 BR Herten tel.: 0475 – 33 22 69, e-mail: herten@roermondparochiecluster.nl
Kapelaan Christyraj, Abdijhof 2, 6041 HG Roermond, tel.: 0475 – 33 22 69, e-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 4

Roermond, september 2023

Geachte ouders,

Zoals gebruikelijk in groep 4, bestaat voor uw kind(eren) de mogelijkheid om deel te nemen aan de voorbereiding en de viering van de Eerste Heilige Communie. Alle katholiek gedoopte kinderen kunnen aan deze viering deelnemen. Mocht uw kind(eren) niet gedoopt zijn en kiest u er toch voor om uw dochter/zoon de Communie te laten doen, dan bestaat er de mogelijkheid om vóór de Communieviering deel te nemen aan een de parochiële doopselvoorbereiding en doopviering.

De ouders zijn de eerstverantwoordelijken bij de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie; de parochie wil u graag hierbij behulpzaam zijn. De beste voorbereiding die u uw kind(eren) kunt geven is een regelmatige deelname aan de H. Mis. Regelmatig is er een gezinsmis, een viering speciaal voor gezinnen met kinderen (Michaëlzondag-derde zondag van de maand) Deze vieringen zijn steeds in de H. Michaëlkerk te Herten, op zondagochtend om 10:00 uur. Als onderdeel van de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie wordt van de communicanten een actieve deelname verwacht aan deze gezinsmissen.

 • De eerste informatieve ouderavond vindt plaats op 28 september 2023 om 19:30 uur in de parochiezaal (achter in de kerk) van de Michaëlkerk in Herten.
 • U kunt uw inschrijvingsformulier invullen en opsturen naar herten@roermondparochiecluster.nl vóór 15 oktober 2023.
 • De informatieavond en de ouderavonden zijn bestemd om als ouders te informeren over de praktische gang van zaken bij de voorbereiding op de viering van de communie.

We rekenen op een goede samenwerking met u als ouders, zodat we er samen een mooi communiefeest voor uw kind(eren) van kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

Pastoor – deken A.de Graaf Woutering
Kapelaan Christyraj


  Parochiecluster Roermond Zuid (Parochie H. Christoforus, H. Geest en H. Michaël)

  Inventarisatieformulier 1e H. Communie 2023

  Communicant:

  Ouders:

  Vader





  Moeder





  NAW

  Toestemming: Foto's op een openbaar platform plaatsen (parochiewebsite, parochiekinderpagina)*:
  JaNee

  Doopgegevens Communicant:

  Overige gegevens:

  Namen en geboortedata van eventuele broertjes of zusjes (ten behoeve van onze parochieadministratie, zie onderstaande mededeling):

  Onze parochie houdt zich strikt aan de voorschriften van de Wet op de Persoonsregistratie. Op grond van deze wet hebben de kerken collectief de SILA opgericht. Deze stichting ontvangt via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) de mutaties van hen die bij de gemeente als ‘kerkelijk’ staan geregistreerd. SILA distribueert de gegevens naar de betreffende kerkgenootschappen. Het betreft hier alleen de naam- en adresgegevens, geboortedatum en burgerlijke staat. Het predicaat ‘kerkelijk’ hebben allen die vóór inwerkingtreding van de wet bij de gemeente met hun geloof stonden geregistreerd en allen die sinds die tijd formeel tot de betreffende geloofsgemeenschap zijn toegetreden. Voor de R.K.-kerk geschiedt toetreding door het doopsel. Wij willen deze gelegenheid tevens aangrijpen om Uw gegevens te controleren en aan te vullen in onze eigen administratie.