De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.

Communie
Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Sint-Christoffelkathedraal

Zondag 23 januari 2022 om 11.30 uur

 • Voor overleden heer Martin Dieteren bij gelegenheid van zijn verjaardag.
 • Voor onze parochie, medeparochianen en ons bisdom.

O.-L.-V.-Munsterkerk

Zondag 23 januari 2022 om 10.00 uur

 • Voor zaliger Huub Schreuders.
 • Voor het geestelijk welzijn van onze parochie, medeparochianen en ons bisdom.

Maandag 24 januari 2022 om 09.00 uur

 • Ter ere van de H. Geest uit dankbaarheid.

Dinsdag 25 januari 2022 om 09.00 uur

 • Voor een bijzondere intentie.

Woensdag 26 januari 2022 om 09.00 uur

 • Voor de wereldvrede.

Donderdag 27 januari 2022 om 09.00 uur

 • Voor de zieken in ons Bisdom.

Vrijdag 28 januari 2022 om 09.00 uur

 • Uit dankbaarheid.
Mededelingen
 • Actie Kerkbalans van 15 januari tot 29 januari “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Middels deze actie vragen wij om uw aandacht, steun en financiële bijdrage om als parochie onze belangrijke rol in deze kerkgemeenschap te kunnen blijven vervullen.

H. Michaëlkerk Herten

Zondag 23 januari 2022 om 10.00 uur

 • Voor zaliger Annie Houben (vanwege haar verjaardag), voor zaliger Pierre Houben en voor zaliger Henneke Doorduin.
 • Voor zaliger Wiet Smeets, namens de parochievrijwilligers.
 • Voor het geestelijk welzijn van onze parochiegemeenschap.