• De Nederlandse bisschoppen vragen de parochies zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Dit gaat in m.i.v. zaterdag 17 oktober. M.i.v. zondag 29 april mogen 10% van de beschikbare plaatsen bezet zijn. Voor grotere kerken zijn dat meer dan 30 aanwezigen.
  • Voor de weekendvieringen, de Hoogfeesten doordeweek  en de vrijdag dient u zich weer op te geven via de website of het parochiekantoor.
  • De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht.
  • Tevens wordt de gelovigen aanbevolen om een mondkapje te dragen dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Mistijden vanaf 2 januari 2021
Weekdagen: 9.00u Munsterkerk
Zondag 10.00u Munsterkerk
Zondag 10.00u Michaëlkerk Herten
Zondag 11.30u Kathedraal

Munsterkerk

Zondag 9 mei-  10.00 uur:

v.z. Huub Schreuders

voor het geestelijk welzijn van onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Maandag 10 mei -9.00 uur:

ter ere van de H. Geest uit dankbaarheid

Dinsdag 11 mei – 9.00 uur:

voor de zieken in onze parochie

Woensdag 12 mei – 9.00 uur:

v.z. diaken Pierre Passage t.g.v. zijn 1e sterfdag

voor de wereldvrede

Donderdag 13 mei – Hoogfeest Hemelvaart van de Heer – 9.00 uur:

Géén H. Mis, alleen om 11.30 uur in de Kathedraal.

Vrijdag 14 mei – 9.00 uur:

jaardienst v.z. Theodora de Wit-van IJzendoorn en voor de overl. en lev. van de fam.

v.z. Toine Wolters en dochter Jacqueline

v.z. heer en mevr. Spanjer-Schuts

Kathedraal

Zondag 9 mei – 11.30 uur:

voor het geestelijk welzijn van onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Donderdag 13 mei  – Hoogfeest Hemelvaart van de Heer – 11.30 uur:

voor het geestelijk welzijn van onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

 

Overledenen van deze week:

v.z. Henk Maassen, 76 jaar, uitvaart 7 mei

 

Mededelingen:

  • A.s. donderdag 13 mei vieren we het Hoogfeest Hemelvaart van de Heer.Er is die dag alleen een H. Mis om 11.30 uur in de Kathedraal.
  • Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week van de Nederlandse Missionarissen  vanaf 15 mei t/m 23 mei.
    Er staat in die week voor de Pinksteractie een collecteton in de kerk. Ook is er na afloop van de H. Mis een extra collecte.

 

Zorgcentrum RCG

Zaterdag 8 mei – 15.00 uur

Eucharistieviering – alleen voor bewoners

Zorgcentrum Herte

Zaterdag 8 mei –  16.30 uur:

Geen eucharistieviering

Woensdag 12 mei –  18.30 uur:

Geen dienst van Woord en Gebed

Michaëlkerk Herten

Zondag 9 mei –  10.00 uur:

v.z. Tresie Henssen-Koonen