De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.

Communie
Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Sint-Christoffelkathedraal

Zondag 17 oktober 2021 om 11.30 uur

 • Voor onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Zondag 17 oktober 2021 om 15.00 uur

 • Voor onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

O.-L.-V.-Munsterkerk

Zondag 17 oktober 2021 om 10.00 uur

 • Jaardienst voor zaliger Giovanni Antonioli
 • Voor zaliger Edmond Prevoo
 • Voor zaliger Huub Schreuders
 • Voor het geestelijk welzijn van onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Maandag 18 oktober 2021 om 09.00 uur

 • Ter ere van de H. Geest uit dankbaarheid

Dinsdag 19 oktober 2021 om 09.00 uur

 • Voor een bijzondere intentie

Woensdag 20 oktober 2021 om 09.00 uur

 • Voor de wereldvrede

Donderdag 21 oktober 2021 om 09.00 uur

 • Voor de zieken in ons Bisdom

Vrijdag 22 oktober 2021 om 09.00 uur

 • Uit dankbaarheid
Mededelingen
 • Op zondag 17 oktober vindt er om 15.00 uur een Pontificale Mis plaats in de Kathedraal in het kader van synodaliteit.
 • Op zondag 24 oktober vindt er na afloop van de H. mis een deurcollecte plaats van MISSIO vanwege de oktober wereld missie maand.

H. Michaëlkerk Herten

Zondag 17 oktober 2021 om 10.00 uur

 • Voor het geestelijk welzijn van onze parochiegemeenschap

Zorgcentrum RCG


Zorgcentrum Herte