Sint-Christoffelkathedraal

Zondag 19 mei 2024 om 11.30 uur

 • Tot Eerherstel van het Heilig Hart van Jezus.
 • Voor een zieke vrijwilliger in onze parochie.
 • Voor onze parochie, medeparochianen en ons bisdom.

Maandag 20 mei 2024 om 11.30 uur

 • Voor onze parochie, medeparochianen en ons bisdom.

O.-L.-V.-Munsterkerk

Zondag 19 mei 2024 om 10.00 uur

 • We hebben de voorbije week vanuit de Munsterkerk afscheid genomen van mevrouw Mia Den Elzen-Crompvoets (95 jaar).
 • Tot Eerherstel van het Heilig Hart van Jezus.
 • Voor het geestelijk welzijn van onze parochie, medeparochianen en ons bisdom.

Dinsdag 21 mei 2024 om 09.00 uur

 • Voor een bijzondere intentie.

Woensdag 22 mei 2024 om 09.00 uur

 • Voor de wereldvrede.

Donderdag 23 mei 2024 om 09.00 uur

 • Voor de zieken in ons Bisdom.

Donderdag 23 mei 2024 om 11.00 uur

 • Voor de zieken in ons Bisdom.

Vrijdag 24 mei 2024 om 09.00 uur

 • Uit dankbaarheid.
Uitvaart(en) van deze week
 • Mevrouw Mien Mooren-Peters (93 jaar).
Mededelingen
 • Op donderdag 23 mei 2024 om 11:00 wordt mevrouw Mien Mooren-Peters uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk.
 • Op maandag 20 mei (2e Pinksterdag) zal de H. Mis om 09.00 uur in de Munsterkerk komen te vervallen en zal er om 11.30 uur een Hoogmis plaatsvinden in de kathedraal.
 • Gedurende de meimaand Mariamaand zal er iedere dinsdag om 19.00 uur een gezamenlijk rozenkrans gebed plaatsvinden in de Mariakapel van de H. Michaëlkerk in Herten.
 • Vrijdag 31 mei a.s. wordt er vanuit onze parochiefederatie een fietsbedevaart naar het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw van Rust in Heppeneert georganiseerd. Aanmelden kan tot en met 20 mei via het parochiekantoor Herten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze parochiewebsite.
 • Op zaterdag 25 mei om 10.30 uur in de kathedraal zal de priesterwijding van diaken Jean Leonard Ratokiniaina plaatsvinden.

H. Michaëlkerk Herten

Zondag 19 mei 2024 om 10.00 uur

 • Voor zaliger Lambert Suilen (jaardienst).
 • Voor het geestelijk welzijn van onze parochiegemeenschap.

Zorgcentrum RCG

Zaterdag 25 mei 2024 om 14.30 uur

 • Eucharistieviering – alleen voor bewoners.

Zorgcentrum Herte

Zaterdag 18 mei 2024 om 16.30 uur

 • Eucharistieviering – alleen voor bewoners.