• De Nederlandse bisschoppen vragen de parochies zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Dit gaat in m.i.v. zaterdag 17 oktober. Voor de weekendvieringen en de vrijdag dient u zich weer op te geven via de website of het parochiekantoor.
  • De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht.
  • Tevens wordt de gelovigen aanbevolen om een mondkapje te dragen dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Mistijden vanaf zaterdag 24 oktober
Weekdagen: 9.00u Munsterkerk
Zaterdag 18.00u Munsterkerk
Zondag 10.00u Munsterkerk
Zondag 10.00u Michaëlkerk Herten
Zondag 11.30u Kathedraal

Munsterkerk

Zaterdag 21 november – 18.00 uur:

v.z. Huub Schreuders

voor het geestelijk welzijn van onze parochiegemeenschap

Zondag 22 november – 10.00 uur:

jaardienst v.z. Johanna Maria Hubertina Heldens

jaardienst v.z. Sophie van Thiel-Rademakers

voor de overl. van de fam. van Frits en Sherry Erdkamp

voor de lev. en overl. leden van het Munsterkerkkoor

voor het geestelijk welzijn van onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Maandag 23 november – 9.00 uur :

ter ere van de H. Geest uit dankbaarheid

Dinsdag 24 november-  9.00 uur:

voor de wereldvrede

Woensdag 25 november – 9.00 uur:

voor een bijzondere intentie

Donderdag 26 november – 9.00 uur:

voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 27 november  – 9.00 uur:

uit dankbaarheid

Kathedraal

Zondag 22 november – 11.30 uur:

voor het geestelijk welzijn van onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Mededelingen:

  • Voor de weekendvieringen de vrijdagen dient u zich weer op te geven via de website of het parochiekantoor. Dit om te voorkomen dat er meer dan 30 gelovigen de H. Mis bijwonen en de kerk een boete krijgt.

Zorgcentrum RCG

Zaterdag 21 november – 15.30 uur:

Wekelijkse Eucharistieviering

Zorgcentrum Herte

Zaterdag 22 november – 16.30 uur:

Geen Eucharistieviering

Woensdag  25 november  –  18.30 uur:

Geen dienst van Woord en Gebed

Michaëlkerk Herten

Zondag 22 november –   10.00 uur:

jaardienst v.z. Thjeu Op het Broek

voor alle beoefenaars van kerkmuziek op voorspraak van de H. Cecilia