Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 gelovigen deelnemen aan de Mis. Dan wordt het al een
beetje ‘normaal’. Maar ook dan: met schermen en u ontvangt de Hostie via een tangetje!
Er is ons door de overheid een streng protocol opgelegd waar we ons aan moeten houden op
straffe van een boete, of erger: op straffe dat we de bron worden van een nieuwe
coronabesmetting!
Eén van de meest ingrijpende maatregelen is, dat we verplicht zijn kerkbezoekers zich te laten
aanmelden voor de Missen. Dat lijkt op het eerste gezicht een beetje overdreven. De reden van
deze ingewikkelde operatie is, dat we in het geval dat er iemand in de kerk is die anderen
mogelijk heeft besmet, we kunnen nagaan, welke mensen in de kerk aanwezig waren en we hen
kunnen waarschuwen.

Mistijden vanaf 1 juli tot einde zomertijd
Weekdagen: 9.00u Munsterkerk
Zaterdag 18.00u Munsterkerk
Zondag 10.00u Michaëlkerk Herten
Zondag 11.30u Kathedraal

Munsterkerk

Zaterdag 11 juli – 18.00 uur:

jaardienst v.z. Barbara Klaar-Boom

voor overl. heer Pierre Wolters en om zegen over zijn gezin

v.z. Chiara Colonna

voor overl. ouders de Klein-Adriaens

v.z. Huub Schreuders

voor al onze dierbare overledenen en zieken

voor onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Maandag 13 juli – 9.00 uur :

jaardienst v.z. mevr. E.M.A. Stark

v.z. Piet Ketelaars en overl. van de fam. Ketelaars-Joosten

voor een jarige dochter

ter ere van de H. Geest uit dankbaarheid

Dinsdag 14 juli – 9.00 uur:

voor de wereldvrede

Woensdag 15 juli – 9.00 uur:

v.z. heer en mevr. Spanjer-Schuts

voor de zieken in onze parochie

Donderdag 16 juli – 9.00 uur:

voor een bijzondere intentie

Vrijdag 17 juli – 9.00 uur:

uit dankbaarheid en voor de zielerust van dhr. en mevr. Brouns-Awachrowa

Kathedraal

Zondag 12 juli – 10.00 uur:

voor overl. mevr. Ria  Dieteren-Houbiers bij gelegenheid van haar verjaardag

voor overl. heer Pierre Wolters en om zegen over zijn gezin

voor het geestelijk welzijn van onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

voor al onze dierbare overledenen en zieken

Zorgcentrum RCG

Zaterdag 11 juli  – 15.30 uur:

Geen eucharistieviering

Zorgcentrum Herte

Zaterdag 11 juli – 16.45 uur:

Geen Eucharistieviering

Woensdag 15  juli –  18.30 uur:

Geen dienst van Woord en Gebed

Michaëlkerk Herten

Zondag 12 juli – 10.00 uur:

voor het geestelijk welzijn van onze parochiegemeenschap