De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

  • Maximaal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten wordt bepaald door de grootte van de kerkgebouwen bij anderhalve meteropstelling.
  • Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering
  • Alleen bij speciale vieringen (zoals bijvoorbeeld 15 augustus) dient men te reserveren. Voor andere vieringen hoeft dat niet meer.
  • In plaats van 4 mogen er nu maximaal 12 koorzangers zingen onder strikte voorwaarden. Volkszang is nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd.
    De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.

Weekdagen: 9.00u Munsterkerk
Zondag 10.00u Munsterkerk
Zondag 10.00u Michaëlkerk Herten
Zondag 11.30u Kathedraal

Munsterkerk

Zondag 25 juli – 10.00 uur:

jaardienst v.z. Henk Lafeber en overl. ouders Hammes-Maas

v.z. Henricus Schroën

v.z. Huub Schreuders

uit dankbaarheid voor het bespaard blijven van een watersnoodramp

voor het geestelijk welzijn van onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Maandag 26 juli – 9.00 uur:

ter ere van de H. Geest uit dankbaarheid

Dinsdag 27 juli – 9.00 uur:

voor alle zieken in ons Bisdom

Woensdag 28 juli – 9.00 uur:

voor de wereldvrede

Donderdag 29 juli – 9.00 uur:

v.z. Pieter Wolters en om zegen over zijn gezin

Vrijdag 30 juli – 9.00 uur:

uit dankbaarheid

Kathedraal

Zondag 25 juli – 11.30 uur:

uit dankbaarheid voor het bespaard blijven van een watersnoodramp

voor het geestelijk welzijn van onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Zondag 25 juli – 19.00 uur:

Feestelijke mis ter gelegenheid van S. Jacobus en St. Christoffel m.m.v.

Broederschap St. Jacobus

voor de overl. leden van de Broederschap, overl. vrijwilligers en onze parochie

Woensdag 28 juli – 20.00 uur:

Orgelconcert door J.P. Steijvers t.g.v. herdenking sterfdag J.S. Bach. Entree € 10,00.

Voor de overledene van deze week:

v.z. Mariet Op ’t Roodt, 81 jr, RCG, uitvaart zaterdag 24 juli Munsterkerk

Mededelingen:

  • Op zondag 25 juli is er een feestelijke H. Mis om 19.00 uur in de Kathedraal ter gelegenheid van het feest van de H. Jacobus en de H. Christoffel.
  • Woensdag 28 juli is er om 20.00 uur in de Kathedraal een orgelconcert door J.P. Steijvers ter gelegenheid van sterfdag J.S. Bach. Entree: € 10,00.
  • Zondag 22 augustus is om 11.30 uur in de Kathedraal de afscheidsmis van kapelaan Figliola. De H. Mis om 10.00 uur in de Munsterkerk komt te vervallen.
  • Zondag 1 augustus wordt de H. Mis in de Munsterkerk om 10.00 uur niet gestreamd. Er is dan ook geen digitale collecte.

Zorgcentrum RCG

Zaterdag 24 juli – 15.00 uur

Eucharistieviering – alleen voor bewoners

Zorgcentrum Herte

Zaterdag 24 juli –  16.30 uur:

Eucharistieviering – alleen voor bewoners

Woensdag 28 juli  –  18.30 uur:

Geen dienst van Woord en Gebed

Michaëlkerk Herten

Zondag 25 juli  –  10.00 uur:

voor het geestelijk welzijn van onze parochie

Zondag 25 juli  –  11.30 uur:

Doopsel van Sara Cergnul