• De Nederlandse bisschoppen vragen de parochies zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Dit gaat in m.i.v. zaterdag 17 oktober. Voor de weekendvieringen en de vrijdag dient u zich weer op te geven via de website of het parochiekantoor.
  • De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht.
  • Tevens wordt de gelovigen aanbevolen om een mondkapje te dragen dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Mistijden vanaf 2 januari 2021
Weekdagen: 9.00u Munsterkerk
Zondag 10.00u Munsterkerk
Zondag 10.00u Michaëlkerk Herten
Zondag 11.30u Kathedraal

Munsterkerk

Zondag 28 februari – 10.00 uur:

jaardienst v.z. Elbert Gubbels

v.z. Truus Vosbeek-Verspaijen vanwege haar verjaardag

v.z. Huub Tielemans

v.z. Huub Schreuders

voor het geestelijk welzijn van onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Maandag 1 maart – 9.00 uur:

ter ere van de H. Geest uit dankbaarheid

Dinsdag 2 maart –  9.00 uur:

voor de wereldvrede

Woensdag 3 maart – 9.00 uur:

voor de lev. en overl. van de fam. Ketelaars-Joosten

voor de zieken in onze parochie

Donderdag 4 maart – 9.00 uur:

jaardienst v.z. Laury Watervoort

voor de overl. en lev. weldoenders van de Stichting Alexandra

Vrijdag 5 maart – 1e Vrijdag (gezongen H. Mis) – 9.00 uur:

uit dankbaarheid en voor de zielerust van dhr. en mevr. Brouns-Awachrowa

v.z. Theodora de Wit-van IJzendoorn en uit dankbaarheid

Kathedraal

Zondag 28 februari – 11.30 uur:

voor het geestelijk welzijn van onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Mededelingen:

  • Vastenactie 2021. Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Een beroepsopleiding kan daar verandering in brengen.In 2021 ondersteunt Vastenactie in ontwikkelingslanden projecten die mensen toegang bieden tot beroepsonderwijs en ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. U kunt uw bijdrage leveren via de inzamelbussen die in onze parochiekerken staan gedurende de vastenperiode en met de extra collecte op zondag 28 maart (Palmzondag)

Zorgcentrum RCG

Zaterdag 27 februari – 15.30 uur:

Eucharistieviering – alleen voor bewoners

Zorgcentrum Herte

Zaterdag 27  februari –  16.30 uur:

Geen eucharistieviering

Woensdag 3 maart –  18.30 uur:

Geen dienst van Woord en Gebed

Michaëlkerk Herten

Zondag 28 februari –  10.00 uur:

jaardienst voor overleden ouders Frans en Mia Op het Broek-Wenmakers en overleden familie