Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 gelovigen deelnemen aan de Mis. Als het mogelijk is met in acht neming van de anderhalve meter. In de Munsterkerk is dit niet mogelijk. Daar kunnen ongeveer 55 personen deelnemen. Dan wordt het al een beetje ‘normaal’. Maar ook dan: met schermen en u ontvangt de Hostie via een tangetje!
Er is ons door de overheid een streng protocol opgelegd waar we ons aan moeten houden opstraffe van een boete, of erger: op straffe dat we de bron worden van een nieuwe coronabesmetting!
Eén van de meest ingrijpende maatregelen is, dat we verplicht zijn kerkbezoekers zich te laten aanmelden voor de Missen. Dat lijkt op het eerste gezicht een beetje overdreven. De reden van deze ingewikkelde operatie is, dat we in het geval dat er iemand in de kerk is die anderen
mogelijk heeft besmet, we kunnen nagaan, welke mensen in de kerk aanwezig waren en we hen kunnen waarschuwen.

Mistijden vanaf 1 juli tot einde zomertijd
Weekdagen: 9.00u Munsterkerk
Zaterdag 18.00u Munsterkerk
Zondag 10.00u Michaëlkerk Herten
Zondag 11.30u Kathedraal

Munsterkerk

Zaterdag 19 september – 18.00 uur:

v.z. Elbert Gubbels

voor overl. ouders de Klein-Adriaens

v.z. Huub Schreuders

Maandag 21 september – 9.00 uur :

v.z. Huub Tielemans

ter ere van de H. Geest uit dankbaarheid

Dinsdag 22 september –  9.00 uur:

voor de wereldvrede

Woensdag 23 september – 9.00 uur:

voor een bijzondere intentie

Donderdag 24 september – 9.00 uur:

voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 25 september  – 9.00 uur:

uit dankbaarheid

Kathedraal

Zondag 20 september – 11.30 uur:

jaardienst voor ouders Heyman-Reijnders

14e jaardienst v.z. Jos van Buuren

voor het geestelijk welzijn van onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

voor al onze dierbare overledenen en zieken

Overledenen van deze week:

v.z. Truus Vosbeek, 84 jr., uitv. 23-9 Munsterkerk

Mededelingen:

  • Truus Vosbeek wordt op woensdag 23 september om 10.30 uur uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk.
  • Deken A. de Graaf Woutering had u allen graag uitgenodigd voor zijn installatie op zondag 27 september om 14.00 uur in de Kathedraal, maar vanwege de coronaregels zijn wij helaas genoodzaakt deze plechtigheid te vieren in een besloten kring. U kunt de installatie rechtstreeks via een livestream volgen op de website van www.roermondparochiecluster.nlDe ochtendmis op 27 september om 11.30 uur in de Kathedraal komt te vervallen.
  • Zaterdag 3 oktober sluiten we om 18 uur het jubeljaar 800 jaar Munsterkerk af in de Munsterkerk. De bisschop gaat de mis vieren samen met de nieuwe deken. De gezangen in de H. Mis worden verzorgd door studenten van het Neocatechumenaat net als bij de viering van Maria Hemelvaart en een cantor. Voor deze mis dient u een plaats te reserveren.

Zorgcentrum RCG

Zaterdag 19 september  – 15.30 uur:

wekelijkse Eucharistieviering

Zorgcentrum Herte

Zaterdag 19 september – 16.45 uur:

Geen Eucharistieviering

Woensdag  24 september –  18.30 uur:

Geen dienst van Woord en Gebed

Michaëlkerk Herten

Zondag 20 september  – 1e H. Communieviering – 10.00 uur:

v.z. Stephan Houben (oom van communicantje Marie Sofie)

voor het geestelijk welzijn van onze parochiegemeenschap

Met medewerking van het Jeugdkoor.