Berichten

Weerter Mannenkoor in de kathedraal

Weerter Mannenkoor in de kathedraal

Zondagochtend 7 juli werd de H. Mis in de Sint Christoffelkathedraal opgeluisterd door het Weerter Mannenkoor onder leiding van dirigent Wiel Bonten.
Lees meer

Weerter Mannenkoor zingt in de Sint-Christoffelkathedraal

Het Weerter Mannenkoor zingt op zondag 7 juli a.s. in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Het koor verleent dan vocale medewerking aan de eucharistieviering die om 11.30 uur begint.

Het Weerter Mannenkoor werd opgericht in 1966, in Weert uiteraard, en heeft zich ontwikkeld tot een in wijde omtrek gerenommeerd mannenkoor. Het koor presenteerde zich de afgelopen jaren niet alleen op regionaal en nationaal niveau, maar ook in het buitenland, onder meer tijdens concertreizen naar Polen, Hongarije, Malta en Wales, waar op diverse festivals hoge prijzen werden behaald. Naast zang schenkt het koor ook veel aandacht aan culturele en sociale activiteiten. De moeilijke coronaperiode heeft het koor goed doorstaan, waardoor hoopvol wordt uitgezien naar het 60-jarig bestaan in 2026.
Tijdens de H. Mis in de kathedraal zingt het 35-koppige koor de Messe Brève van Gounod, werken van Bortianski, Crocker, Verdi en Hughes, alsmede enkele Slavisch-Byzantijnse gezangen. Dirigent van het Weerter Mannenkoor tijdens deze viering is Wiel Bonten, de tweede dirigent van het koor; op het orgel wordt het koor begeleid door Jean Pierre Steijvers, die normaal gesproken de eerste dirigent van het koor is, maar tegelijkertijd ook de vaste organist van de kathedraal is.
De viering is voor iedereen vrij toegankelijk.

Meer info Weerter Mannenkoor:
www.weertermannenkoor.nl
www.facebook.com/weertermannenkoor

Kathedraalmuze ‘The Creation of the World’

Kathedraalmuze ‘The Creation of the World’

Als aftrap van de Roermondse Cultuurnacht 2024 vond vrijdagavond 21 juni in de Christoffelkathedraal de Kathedraalmuze ‘The Creation of the World’ plaats. Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor, de Jachthoornblazers St. Hubertus uit Vlodrop, en vele anderen verleenden muzikale medewerking aan dit drukbezochte concert.
Lees meer

Vespers 11e zondag door het jaar Sint Christoffelkathedraal in Roermond

Vespers 11e zondag door het jaar Sint Christoffelkathedraal in Roermond

Op zondag 16 juni 2024 om 16.00 uur werden in de Roermondse Sint-Christoffelkathedraal de wekelijkse vespers gezongen. De officiant was Algemeen Gedelegeerde Kanunnik Quaedvlieg, die na de korte lezing een inspirerend woordje uitsprak waarin hij een parallel trok tussen voetbalgebruiken in stadions en liturgische rituelen in de kerk; tijdens de vespers was de wedstrijd Nederland-Polen aan de gang en gejuich vanwege het 2e doelpunt was zacht hoorbaar in de kathedraal. Daarnaast waren te gast pastoor Carlos Martínez en zijn kapelaan Miguel Alberto Estrada van de buurparochie Roermond Noord-Oost. Op het orgel speelde Jean-Pierre Steijvers, titulaire organist van de Sint-Christoffelkathedraal
Deze vespers zijn vrij toegankelijk te bereiken via het Mariakoor. De Nederlandse vespers van deze zondag waren die van de 11e zondag door het jaar van het B jaar.

Vespers 9 juni 2024

Vespers 9 juni 2024

In de kathedraal waar zij 34 jaar geleden hun priesterwijding ontvingen, vierden de plebaan en zijn klasgenoten zondagmiddag 9 juni gezamenlijk de vespers: Kapelaan Hans te Boekhorst (Horst) als officiant en deken Geert Lauvenberg die de lezing uitsprak. Iedere zondag om 16.00u vinden er in het hoogkoor van de kathedraal gezongen vespers plaats. De koorbanken zijn bereikbaar via het Mariakoor en tekstboekjes zijn beschikbaar.
Lees meer

Concerten op drie monumentale kerkorgels in Roermond

De Stichting Orgelkring Roermond organiseert ook komend zomerseizoen weer een reeks orgelconcerten in de fraaie Roermondse binnenstadkerken. De aftrap is op woensdagmiddag 12 juni middels een orgel-wandelconcert. Verder zijn er concerten op de dinsdagavond 25 juni en 9 juli, alsmede op zondagavond 28 juli. Lees meer

Sacramentsdag 2024, kathedraal

Sacramentsdag 2024, kathedraal

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.
Lees meer

Vespers Heilige Drieëenheid 2024 in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond

Vespers Heilige Drieëenheid 2024 in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond

Op het Hoogfeest van Heilige Drieëenheid (H. Drievuldigheid, Triniteit) zongen 2 geestelijken, 1 religieus, de organist en 7 jonge koorgezellen alsook enkele kerkgangers de vespers om 16u in het hoogkoor van de Kathedraal. Officiant was wederom Mgr. Jos Spee, deken van Venlo en pastoor aan de Basiliek van Sint Martinus. Mgr. Spee is een priesterzoon van het Roermondse dekenaat: Geboren en getogen in Sint Odiliënberg (Het Reutje). De liturgie van dit Hoogfeest was voor menig priester van ons diocees die van de Eerste Mis en daardoor extra dierbaar.

Priesterwijding Jean Leonard Ratokiniaina

Priesterwijding Jean Leonard Ratokiniaina

In een volle kathedraal werd op zaterdagochtend 25 mei de 34-jarige Jean Leonard Ratokiniaina door Mgr. Everard de Jong tot priester gewijd. De wijdeling is afkomstig van Madagaskar en sinds zijn diakenwijding afgelopen oktober verbonden aan de parochiefederatie Maastricht-Oost, waar hij ook de komende tijd als kapelaan werkzaam zal blijven. Lees meer