Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

Als parochie Parochiefederatie H. Christoforus, H. Michaël, H. Geest volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de onderstaande link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/ Verder lezen...


Banknummers

H. Christoffel/H. Geest (ANBI) NL 63 ABNA 0231 4009 77 NL 34 INGB 0001 0305 18 H. Michaël Herten (ANBI) Kerkbijdrage: NL29 ABNA 0845 4495 16 Andere zaken: NL63 ABNA 0845 4494 86 Stichting Renovatie Kathedraal (culturele ANBI) NL 40 RABO 10174 1833 99 Verder lezen...


Lid worden / uittreden Katholieke Kerk

Lid worden van de Katholieke Kerk Het lidmaatschap van de Katholieke Kerk staat open voor iedereen die gelooft in Jezus Christus als Zoon van God en Verlosser. Toetreding vindt plaats door het Doopsel. Aan het Doopsel gaat een voorbereiding vooraf van een aantal maanden. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het parochiesecretariaat en de geestelijken. […] Verder lezen...


Kerkbijdrage

De aanbevolen kerkbijdrage is door het Bisdom Roermond voor 2018 vastgesteld op 1% van het netto inkomen van een economische eenheid met een minimum van € 110 per jaar. Uiteraard zijn wij blij met iedere bijdrage! Banknummers: Christoffel-H. Geest: NL 34 INGB 0001 0305 18 (ook de oude ING-nummers zijn nog geldig) NL 63 ABNA […] Verder lezen...


Tarieven kerkelijke diensten

De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom Roermond heeft voor parochies in Limburg de volgende tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2021 vastgesteld. Alle bedragen zijn enigszins verhoogd ten opzichte van voorgaande jaren. Verder lezen...


Parochiebureaus

Parochiebureau Christoffelparochie en H. Geestparochie Abdijhof 1 6041 HG Roermond Tel. 0475-334924 E-mail: christoforus@gmail.com Geopend maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 – 12.30 uur Parochiesecretaresse: Corrie Nies Parochiebureau H. Michaëlparochie Herten Kerkpad 2 6049 BR Herten Tel. 0475-332269 E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl Geopend: maandag, dinsdag en donderdag 10.00 – 11.45 uur Parochiesecretaresse: Yvonne Wilms Voor financiële vragen kunt […] Verder lezen...


Federatiebestuur

Het Kerkbestuur van de parochie St. Christoffel en H. Geest is sinds 1 januari 2015 gefuseerd met het Kerkbestuur van de parochie van de H. Michael in Herten. Er vallen nu dus juridisch drie parochies onder één gezamenlijk bestuur: het FEDERATIEBESTUUR van de parochies H. Christoffel en H. Geest te Roemond en H. Michael te Herten. Niet de parochies zijn dus samengevoegd, alleen de besturen. Verder lezen...