Voor priesterlijke hulp bij spoedgevallen kunt u bellen met:

Pastoor-deken R. Merkx
Telefoon: 0475 – 33 94 65
Mobiel: 06 – 25 57 00 88)

Kapelaan G. Dölle
Telefoon: 0475 – 33 22 69
Mobiel: 06 – 28 72 97 07