Het Kerkbestuur van de parochie St. Christoffel en H. Geest is sinds 1 januari 2015 gefuseerd met het Kerkbestuur van de parochie van de H. Michael in Herten.

Er vallen nu dus juridisch drie parochies onder één gezamenlijk bestuur: het FEDERATIEBESTUUR van de parochies H. Christoffel en H. Geest te Roemond en H. Michael te Herten. Niet de parochies zijn dus samengevoegd, alleen de besturen.

Federatiebestuur Parochies H. Christoffel en H. Geest te Roermond en H. Michael te Herten:

Mgr. Ing. R. Merkx, pastoor-deken

Voorzitter

Abdijhof 1
6041 HG Roermond
Tel.: 0475 - 33 94 65
E-mail: rnmerkx@hetnet.nl

Dhr. J. Nijenhuis

Secretaris

Drs. R.F.M.H. Imkamp

Penningmeester

Op de Meuleberg 3
6041 NK Roermond
Tel.: 0475 - 33 00 08
E-mail: rene.imkamp@hetnet.nl

Dhr. J. te Meij

Technisch beheer – onderhoud (Roermond)

Bosstraat 30B
6071 XW Swalmen
Tel.: 0475 - 50 14 17
E-mail: jan.temeij@hotmail.com

Vacant

Technisch beheer – onderhoud (Herten)

Mevr. M. Muller-Klaar

Kerkelijk kunstbeheer - cultuur

Mevr. E. Evers-Zeuren

Vrijwilligers - pastoraal (Herten)

Groene Kruisstraat 74
6049 BW Herten
Tel.: 0475 - 31 78 26
E-mail: ellyeverszeuren@home.nl

Vacant

Vrijwilligers - personeelsbeleid (Roermond)

Dhr. R. Wintjes

Kerkbijdragen

Strikkenhof 34
6081 HA Haelen
Tel.: 0475 - 59 46 25
E-mail: ron.wintjes@gmail.com