Samenstelling kerkbestuur parochiefederatie Roermond-Herten.

Het kerkbestuur van de R.K. Parochies H. Christoforus, H. Michaël en H. Geest behartigt de parochiële belangen van zijn parochianen en de gebouwen Kathedraal en Munsterkerk in Roermond en H. Michaëlkerk in Herten.

Plebaan-deken de Graaf Woutering

Voorzitter

Ron Wintjes

Vice-voorzitter

Jeroen Nijenhuis

Secretaris

Kyle Waeyen

Penningmeester

Frans van Dun

Bestuurslid

Portefeuille onderhoud en techniek

Marianne Sanders-Hennissen

Bestuurslid

Portefeuille personeel en vrijwilligers

Marianne Muller-Klaar

Adviseur

Portefeuille kunst en cultuur

Maan Kornips

Kennisadviseurs

Kapelaan Christyraj Francis

Aanvulling pastoraal team

Het bestuur is persoonlijk benaderbaar of bereikbaar via het algemene mailadres: roermond@roermondparochiecluster.nl en herten@roermondparochiecluster.nl