Het Kerkbestuur van de parochie St. Christoffel en H. Geest is sinds 1 januari 2015 gefuseerd met het Kerkbestuur van de parochie van de H. Michael in Herten.

Er vallen nu dus juridisch drie parochies onder één gezamenlijk bestuur: het FEDERATIEBESTUUR van de parochies H. Christoffel en H. Geest te Roemond en H. Michael te Herten. Niet de parochies zijn dus samengevoegd, alleen de besturen.

Federatiebestuur Parochies H. Christoffel en H. Geest te Roermond en H. Michael te Herten: