Sacramentsdag

Op 11 juni was het Sacramentszondag. Na de eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal vond er een Lof met een kleine processie plaats, waarbij de Deken met een monstrans waarin zich het allerheiligste bevind samen met de Diaken en acolieten een rondgang door de kathedraal maakte.