In de huidige situatie is het niet meer mogelijk dat uw pastoor ervan op de hoogte is als iemand ernstig ziek is. Wilt u daarom zelf tijdig de pastoor waarschuwen, zodat deze de zieke kan bezoeken, begeleiden en eventueel de zieken¬communie kan brengen? Dan kan de zieke ook op tijd en nog in de thuissituatie het Sacrament van de zieken ontvangen, tot steun en troost van de zieke en de omgeving. Dit Sacrament is immers geen Sacrament van de stervenden of overledenen, maar van en voor de ernstig zieken.

In het Laurentiusziekenhuis is geen priester/rector meer werkzaam om dit Sacrament toe te dienen. De familie of de dienst geestelijke verzorging zal dus zelf de parochiepriester moeten waarschuwen. Dat geldt zowel overdag als ‘s nachts. De dienst geestelijke verzorging kan met u bidden en met u praten, maar geen ziekenzalving toedienen, omdat dit in onze Kerk aan priesters is voorbehouden, vanwege de zondevergeving die vanaf het allereerste begin met dit sacrament verbonden is.

Zie ook: Priesterlijke hulp bij spoedgevallen