Onze Lieve Vrouw van RustIn het parochiekerkje van Heppeneert bij Maaseik wordt de H. Maagd vereerd onder de titel: “Onze Lieve Vrouw van Rust”. Een zeer oud beeldje toont de H. Maagd in rustende beschouwende houding; naast haar staat naar men algemeen veronderstelt, de H. Johannes. Het tafereel herinnert aan de woorden van Christus gericht aan zijn Moeder en tot Johannes: Ziedaar Uw zoon en ziedaar Uw moeder. Eeuwen geleden zou dit beeld in de Maas onder Elen aangespoeld zijn. Men bouwde een kapel, waarin het beeld ter verering door de gelovigen geplaatst werd. In 1706 werd de pachthoeve met landerijen, waartoe de kapel behoorde verkocht aan de Kruisheren te Maaseik. De verering van de H. Maagd werd zeer bevorderd. Alle zaterdagen werd in de kapel de H. Mis opgedragen.

In 1768 bouwden de Kruisheren een grotere kapel. Tijdens de Franse Revolutie werden de Kruisheren verjaagd, hun goederen verbeurd verklaard en verkocht. De pastoor van Heppeneert, ook een Kruisheer, oefende in het geheim zijn bediening uit en wist het waardevolle beeldje te redden. Pas in 1885 kwam de verering van O.L.Vrouw van Rust opnieuw tot grote bloei door het ijveren van pastoor Froyen van Heppeneert. In 1893 keurde Paus Leo XIII de oprichting goed van de in Heppeneert nog bestaande Aartsbroederschap van O.L.Vrouw van Rust.

In 1907 liet pastoor Drehmanns een grote kopie maken van het kleine beeld voor de parochiekerk van Herten. Het beeld overleefde de oorlog en staat sinds 1954 in onze nieuwe parochiekerk. Van heinde en verre komen de mensen hulp en troost zoeken bij Onze Lieve Vrouw van Rust. Ook in onze parochie bestaat de mogelijkheid zich in te schrijven als lid van de “Broederschap van O.L.Vrouw van Rust”. Voor informatie hierover en voor de verkoop van devotionalia (beeldjes, prentjes, kaarten e.d.) kan men terecht op het parochiesecretariaat.

De kapel van O.L.Vrouw van Rust is de gehele dag voor gebed geopend. Er is gelegenheid tot het opsteken van (noveen-)kaarsen. Een noveenkaars is een kaars die voor een bijzondere intentie negen dagen aaneengesloten brandt. Kaarsen kunnen ook worden meegenomen.

De feestdag van Onze Lieve Vrouw van Rust is 15 september, het feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Rond die dag wordt in de Missen bijzondere aandacht besteed aan Maria. Ook is er een feestelijk lof op of rond de feestdag.