De aanbevolen kerkbijdrage is door het Bisdom Roermond voor 2024 vastgesteld op 1% van het netto inkomen van een economische eenheid met een minimum van

€ 130 per jaar.

Uiteraard zijn wij blij met iedere bijdrage!

Banknummers:

Christoffel-H. Geest:

NL 34 INGB 0001 0305 18 (ook de oude ING-nummers zijn nog geldig)

NL 63 ABNA 0231 4009 77

H. Michaël Herten:

NL29 ABNA 0845 4495 16