Zomerrooster

Evenals vorig jaar zien we ons genoodzaakt in de vakantie het aantal Missen te beperken. Het messenrooster wordt zodanig ingericht dat één priester alle vieringen in het weekend kan doen en de andere priester vrij is om op vakantie en retraite te gaan of te vervangen in parochies waar maar één priester is die ook graag op vakantie wil.

Het zomerrooster gaat in op 21 juni en eindigt op 4 oktober