Berichten

Vespers 7e zondag van Pasen 2024 in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond

Op zondag 12 mei 2024 om 16.00 uur werd in de Roermondse Sint-Christoffelkathedraal de wekelijkse vespers gezongen. Deze vespers zijn vrij toegankelijk te bereiken via het Mariakoor. De Nederlandse vespers van deze zondag waren die van de 7e zondag van Pasen in het jaar B.

Fotoalbum Vespers op Pasen

Tijdens de vespers op eerste Paasdag, in de Sint-Christoffelkathedraal was als officiant (voorganger) te gast Mgr. Spee, deken van Venlo.
Bekijk het fotoalbum »

Oud-pastoor Herten officiant bij vespers.

Sinds een aantal weken vindt er iedere zondag om 16.00u een gezongen vesperviering plaats in de kathedraal. Officiant afgelopen zondag (17 maart) was Mgr. Wilbert van Rens, bisschoppelijk vicaris (nu er geen bisschop is ‘gedelegeerde’) voor emeriti en zieke priesters en diakens.
Bekijk het fotoalbum »

Vespers Internationale Gebedsestafette voor de Vrede

Op 9 maart was in de middag een speciale vespersdienst in de kathedraal. Bekijk het fotoalbum »

Zaterdag 9 maart vespers bij gelegenheid van Internationale Gebedsestafette

Zaterdag 9 maart om 16.30 vindt er in de Sint Christoffelkathedraal een extra vesperviering plaats in het kader van de Internationale Gebedsestafette voor de Vrede. De vespers worden gezongen in de koorbanken op het hoogkoor en zijn voor iedereen toegankelijk.

De Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) organiseert tijdens de Veertigdagentijd een gebedsestafette door Europa. Deze is op Aswoensdag (14 februari) van start gegaan in Albanië. De gebedsketen gaat door heel Europa. In Nederland wordt gebeden op 9 maart. De afsluiting vindt plaats op 28 maart in Hongarije. Het is voor de vierde keer dat de CCEE een dergelijke gebedsestafette, gericht op vrede en de dit maal ook voor de synode, organiseert. Meer informatie: https://www.bisdom-roermond.nl/Eucharistische-gebedsestafette-door-Europa-2024

Vespers: Devotie tot Dalheimer Kruis

Sinds het begin van de Veertigdagentijd vindt er elke zondag om 16.00u een gezongen vesperviering plaats in de Christoffelkathedraal. De devotie tijdens deze vespers is georiënteerd richting het Dalheilmer Kruis.
Bekijk het fotoalbum »

Fotoalbum eerste wekelijkse vespers in de Kathedraal

In de middag van zondag 18 februari was de eerste van de wekelijkse vespers in de kathedraal.
Bekijk het fotoalbum »

Wekelijks gezongen vespers in de kathedraal

Vanaf zondag 18 februari zijn er wekelijks gezongen vespers in Sint-Christoffelkathedraal.
Aan het begin van de Veertigdagentijd, in het door Paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gebed, wordt er in de Roermondse Sint-Christoffelkathedraal gestart met wekelijkse gezongen vespervieringen op zondag.

De vespers zijn een belangrijk onderdeel van de getijden die priesters en diakens dagelijks bidden. Maar deze getijden zijn allerminst privégebeden voor de geestelijkheid: ze zijn het gebed van de gehele Kerk en zouden gezamenlijk gezongen dienen te worden.

Hiermee zal gestart worden op zondag 18 februari, de dag waarop ook de zeswekendienst voor Mgr. Harrie Smeets gehouden wordt. Het is zijn nadrukkelijke wens geweest om op wekelijkse en op zeer regelmatige basis vespervieringen te laten plaatsvinden in de Roermondse kathedraal.

De wekelijkse gezongen vespers vinden elke zondag plaats om 16.00u en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Deelnemers kunnen plaatsnemen in de koorbanken op het hoogkoor. Boekjes met teksten zijn beschikbaar.

Fotoalbum opbaring oud-bisschop Smeets en vespers

Gisteren en vandaag (28 en 29 december) was het voor belangstellenden mogelijk persoonlijk afscheid te nemen van Mgr. Harrie Smeets in de Caroluskapel.
Bekijk het fotoalbum »