Avondwake in de Christoffelparochie als gebedsdienst op maandag t/m vrijdag om 19.00 uur.

Nadere informatie over avondwake:

Avondwake en uitvaart horen vanouds bij elkaar en vormen samen met de zeswekendienst de drie-eenheid rond het overlijden van een dierbare. De avondwake beantwoordt aan de behoefte van de mens om op de avond voor een uitvaart in stilte biddend en overwegend samen te komen, om van de ene kant de dagen van voorbereiding en rouwend samenzijn af te sluiten en anderzijds zich voor te bereiden op het laatste afscheid bij de uitvaart. De avondwake werd vroeger in Limburg gehouden in de vorm van het samen bidden van de rozenkrans in het huis van de overledene of een naburige kapel, waar de buurt samenkwam. Toen de avondmis er kwam, ’verhuisde’ het rozenkransgebed naar de kerk, vaak vóór de avondmis. Dat leidde er weer toe dat mensen, die met de rozenkrans niet zo goed raad wisten, vroegen om de overledene in de avondmis te gedenken. Toen de avondmis niet meer in iedere kerk mogelijk was, gingen groepjes gelovigen een avondwake houden onder leiding van de pastoor. Het is een gebedsdienst met gebeden, lezing, soms een gedicht of een andere tekst, afgewisseld met orgel of samenzang.

Om het onderscheid met de eigenlijke uitvaart de dag erna te bewaren, zal er bij voorkeur levende instrumentale muziek ten gehore gebracht worden: muziek waar een bezinnende rust van uitgaat.

Wat de avondwake is als voorbereiding op de uitvaart, is de zeswekendienst als afronding en afsluiting van de eerste rouwperiode van zes weken. Mensen hebben er behoefte aan om na zes weken weer samen te komen, terug te kijken, het leed te delen en de overledene te gedenken in een H. Mis. Avondwake, uitvaart en zeswekendienst vormen als het ware één geheel in de christelijke beleving van het rouwen rondom een dierbare.