Vormsel op 2e Pinksterdag

Misdienaarsdag in Maastricht

Eerste Heilige Communie

Communicanten maken cupcakes

Vieringen Goede Week en Pasen

Palmzondagweekend

Zaterdag 24 maart

 • Zaterdag 15.30u RCG Pollartstraat
 • Zaterdag 16.45u Zorgcentrum Herte

Zondag 25 maart

 • Zondag 10.00u Munsterkerk
 • Zondag 10.00u Michaëlkerk Herten
 • Zondag 11.30u Michaëlkerk Herten: gezinsmis
 • Zondag 11.30u Kathedraal

Boeteviering

Dinsdag 27 maart

 • 15.00u Munsterkerk

Chrismamis

Woensdag 28 maart

 • 19.00u Kathedraal: zegening HH. Oliën

Witte Donderdag

Donderdag 29 maart

 • 10.30u Zorgcentrum Herte
 • 19.00u Munsterkerk met Kerkelijk Herenkoor Michaël
 • 19.00u Michaëlkerk Herten Gezinsmis met Jeugdkoor

Goede vrijdag

Vrijdag 30 maart

 • 15.00u Zorgcentrum Herte: kruisverering
 • 15.00u Kathedraal: kruisweg met de hulpbisschop
 • 15.00u Michaëlkerk Herten: kinderkruisweg
 • 19.00u Munsterkerk: kruisverering met mgr. Schnackers; Schola S. Christofori

Paaszaterdag

Zaterdag 31 maart

 • 16.45u Zorgcentrum Herte: Paasviering
 • 20.30u Michaëlkerk Herten Paaswake
 • 21.30u Kathedraal Paaswake; Schola S. Christofori en ensemble Harmonie Concordia Melick

Pasen

Zondag 1 april – 1e paasdag

 • 10.00u Munsterkerk met Munsterkerkkoor
 • 10.00u Zorgcentrum Herten met Kerkelijk Herenkoor
 • 11.30u Kathedraal met cantor
 • 11.30u Michaëlkerk Herten met Jeugdkoor
 • 14.30u Paasviering RCG Pollartstraat

Maandag 2 april – 2e paasdag

 • 11.30u Kathedraal met Muziekensemble ’t Ketoene Dörp

lezing Mattheus Passion 12 maart 2018 Minderbroederskerk Roermond

Een verre nazaat van Johann Sebastian Bach, Govert Jan Bach (musicoloog), zal op 12 maart 2018 in de Minderbroederskerk een lezing verzorgen over de betekenis van de Mattheus Passion. Hij zal o.a. ingaan op de vragen: ‘Waarom is de Mattheus Passion zo enorm populair in Nederland en wat is daarbij de betekenis van Luther?

Het Toonkunstkoor Roermond, begeleid door onze organist van Dick van Bezooijen, zal de lezing muzikaal illustreren.

De lezing begint om 20.00 uur.

De toegang is gratis. Wel zal er bij de uitgang gelegenheid zijn om een vrijwillige bijdrage te geven, ter bestrijding van de kosten.

Kerstviering met kinderen

Op kerstavond hebben we een prachtige gezinsmis gehad in de H.Michaëlkerk te Herten. Na het Evangelie hebben de kinderen een kerstspel opgevoerd. En op het einde van de Mis hebben de kinderen van de KISI-kinderclub een dansje opgevoerd, om te laten zien wat ze op de KISI-middagen allemaal doen.

Misrooster blijft gehandhaafd

Ons voornemen om per 1 januari de Hoogmis van 10.00uur in de Munsterkerk te verplaatsen naar de zaterdagavond, blijkt op veel weerstand te stuiten. Eén van de overwegingen van het kerkbestuur was, dat de indruk bestond dat parochianen liever een vast rooster hebben dan een wisseling per seizoen. Zeker in de wintertijd vinden velen de zaterdagavond niet prettig voor de Mis.

Omdat nog niet duidelijk is wat de nieuwe bisschop wil doen met de Mis van 11.30uur in de Kathedraal hebben we besloten om tot komende zomer alles bij het oude te laten. In de zomermaanden verplaatsen we de Mis van 10.00u in de Munsterkerk weer naar de zaterdagavond om de priesters de gelegenheid te geven vakantie te nemen.

Kerstviering Hubertusschool

Donderdag 21 december vond de kerstviering van de Hubertusschool uit Herten plaats in de H. Michael kerk. De leerlingen speelden het kerstverhaal na en een orkest van leerlingen en docenten zorgde voor de muzikale omlijsting.

Vieringen Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar

Kathedraal

Kerstavond zondag 24 december
23.00 uur: Pontificale nachtmis door mgr. E. de Jong, m.m.v. Koninklijk Zang- en Muziekvereniging en de Schola Sancti Christofori. Voor de Nachtmis zingt het koor kerstliederen.
Eerste Kerstdag, maandag 25 december
11.30 uur: Hoogmis m.m.v. Fanfare St. Wiro uit ‘t Reutje en sopraan Margriet Laumen
Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december
11.30 uur: Hoogmis met cantor Karen van der Wal
Oudjaarsdag, zondag 31 december
11.30 uur: Hoogmis
Nieuwjaardag, maandag 1 januari
11.30 uur: Pontificale Hoogmis door mgr. Everard de Jong

Munsterkerk

Kerstavond, zondag 24 december
20.30 uur: Kerstwake m.m.v. het Munsterkerkkoor en Jan Heesen (cello) 21.00 uur: Plechtige Nachtmis m.m.v. het Munsterkerkkoor en solist

Eerste Kerstdag, maandag 25 december
10.00 uur: Plechtige Kerstviering met kerstliederen in samenzang Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december
Geen viering in de Munsterkerk, alleen in de Kathedraal om 11.30 uur Oudjaarsdag, zondag 31 december:
10.00 uur Hoogmis

Zorgcentrum RCG (Pollart)

Kerstavond, zondag 24 december
15.30 uur: Vooravondmis met ensemble ‘Het Ketoene Dörp’.

Michaëlkerk Herten

Kerstmiddag- en avond, zondag 24 december
16.30 uur: baby/peuter/kleuter kerstviering (zonder Communie) 19.00 uur: Jeugd- en Gezinsmis m.m.v. kinder- en jeugdkoor 22.00 uur: Plechtige Nachtmis, m.m.v. kerkelijk Herenkoor Eerste Kerstdag maandag 25 december
10.00 uur: plechtige Hoogmis m.m.v. kerkelijk Herenkoor Oudjaarsdag, zondag 31 december:
10.00 uur: Hoogmis m.m.v. Kerkelijk Herenkoor Nieuwjaarsdag maandag 1 januari
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kerkelijk Herenkoor

Zorgcentrum Herte

Kerstavond, zondag 24 december
16.30 uur: Vooravondmis met kerkelijk Dameskoor

Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december
10.00 uur: Hoogmis met kerkelijk Herenkoor

Oecumenische Oudejaarsdienst

Oudjaarsavond, 31 december
18.30 uur in de Minderbroederskerk. Voorganger: Ds. Judtih van den Berg- Meelis