PR-Team

Onze parochiefederatie beschikt over een PR-Team dat wordt gevormd door Marco van ‘t Klooster, Tim Flentge en Irene Wilms. Samen zijn zij onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de website en sociale media kanalen (Facebook, Instagram, YouTube) van onze parochies en fungeren ze als aanspreekpunt tijdens vieringen en activiteiten.

Honderden kerkgangers, parochianen en overige geïnteresseerden volgen onze site en sociale mediakanalen en onze berichten bereiken tot wel 10.000 lezers en kijkers. Hieruit blijkt dat er grote behoefte is aan goede informatievoorziening rondom vieringen en parochiegerelateerde activiteiten in Roermond en Herten.

De voornaamste taak van het PR-Team blijft dan ook het informeren van parochianen.
Daarnaast is het belangrijk om – door middel van aankondigingen en reportages – vrijwilligers, initiatieven en verenigingen de aandacht te geven die ze verdienen.
Kortom: onze parochiefederatie een gezicht geven. De Kerk ook buiten de kerkgebouwen zichtbaar maken.

Het PR-Team is te bereiken via het algemene e-mailadres: pr@roermondparochiecluster.nl

Publicaties voor de website kunnen gemaild worden naar: webmaster@roermondparochiecluster.nl.
A.u.b. voorzien van een titel en foto.

Kopij voor het parochieblad ‘t Klökske kan gestuurd worden naar: redactie@roermondparochiecluster.nl.
Voeg a.u.b. een foto bij als losse bijlage in de e-mail en niet bijvoorbeeld geplakt in een document. Deze foto’s zijn niet geschikt om te drukken.

Sociale Media

YouTube

Abonneer op ons YouTube kanaal