U kunt de misintenties opgeven bij het parochiebureau. Publicatie in de weekendeditie van Gilsing “Remunj Centrum Blaedje”, “TV Toren” en “Koekkoek” is alleen mogelijk als de misintentie minstens 14 dagen voor de verschijningsdatum is doorgegeven.

Zie ook: Adviestarieven stipendia