De kerk rond het huwelijk

De “derde” bij het huwelijk is Christus. Hij is – bij wijze van spreken – nu niet de Gastheer zoals bij de Eucharistie, maar de Gast. Ook de twee huwenden zijn in zekere zin “kerk”. Ook deze “kerk” wordt door Christus bemind. En zoals Christus de kerk liefheeft moeten ook de echtgenoten elkaar liefhebben. Echte liefde is liefde, die niet gebonden is aan een bepaalde periode, of aan bepaalde omstandigheden. Daarom beloven echtgenoten elkaar in het huwelijk trouw voor heel hun leven.
Christus, de Gast, is aanwezig met Zijn huwelijksgave: de kracht om die liefde en trouw te bewaren; kracht om elkaar meer mens te maken; kracht om – als er kinderen komen – deze op te voeden in Zijn Geest. Christus is niet alleen aanwezig bij de huwelijkssluiting, Hij gaat mee heel het leven door.

Voorbeelden van het huwelijk zoals de apostel Paulus het voorhoudt, kunnen we om ons heen zien: er zijn mooie huwelijken, ook in onze maatschappij. Naast het verbreken van de trouw, overspel en huiselijke ruzie, zijn er mannen en vrouwen die anderen verbaasd doen staan dat zij zó lang en zó gelukkig bij elkaar blijven. Het is geen wonder dat ook de katholieke kerk het huwelijk als iets heiligs heeft gezien: als een sacrament.

Het is wel nodig om in onze wereld hierbij een hoog ideaal voor ogen te hebben. Dat wil niet zeggen: een huwelijk met afgeremde sex, met gefrustreerde gevoelens. Soms ontstaat de indruk dat de kerk een afkeer heeft van sexualiteit. Integendeel, de kerk hecht er zeer grote waarde aan: het is de hoogste gave van de mens. Daarom moet er ook op een verantwoorde manier mee worden omgegaan. Liefde en huwelijk raken de kern van het leven.

Gezamenlijke huwelijksvoorbereiding

Een huwelijk sluiten doe je niet zomaar. Daar bereid je je op voor. De feestzaal moet besproken worden, vaak al een jaar vantevoren. Bij een kerkelijke huwelijkssluiting hoort ook een voorbereiding. Wat is het kerkelijk huwelijk precies, hoe wordt het gevierd, wat verwacht de kerk van gehuwden? Het is fijn te mogen constateren dat velen die voor de kerk huwen, ook graag wat achtergronden willen vernemen. De voorbereiding gebeurt gezamenlijk met andere bruidsparen.

Voor alle bruidsparen die in 2015 in een van de parochies in ons cluster kerkelijk in het huwelijk treden, vindt deze gezamenlijke huwelijksvoorbereiding plaats op drie dinsdagavonden. De data zijn: 9, 16 en 23 maart 2015. De locatie waar de voorbereiding zal plaatsvinden zal nog nader bekend worden gemaakt. Dit is afhankelijk van het aantal bruidsparen dat zal deelnemen.

Van het vroegere gebruik dat het huwelijk gesloten moest worden in de parochie van de bruid, wordt tegenwoordig vaker afgeweken. Wanneer men buiten de eigen parochie trouwt, is toestemming (formeel) nodig van de eigen pastoor. Ook dienen vóór het huwelijk recente doopbewijzen te worden overlegd. Deze zijn verkrijgbaar in de parochie waar men gedoopt is.

Komende Huwelijksvieringen

Zaterdag 22 juni 2024
Huwelijksviering in de Sint-Christoffelkathedraal om 14.00 uur