Lid worden van de Katholieke Kerk

Het lidmaatschap van de Katholieke Kerk staat open voor iedereen die gelooft in Jezus Christus als Zoon van God en Verlosser.

Toetreding vindt plaats door het Doopsel. Aan het Doopsel gaat een voorbereiding vooraf van een aantal maanden.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het parochiesecretariaat en de geestelijken.

Veel inhoudelijke informatie vindt u ook hier

Uittreden uit de Katholieke Kerk

Er kunnen redenen zijn waarom iemand de Katholieke Kerk wil verlaten. Soms is er behoefte op dat op formele wijze te doen.

Wanneer u Katholiek gedoopt bent en geen belangstelling meer hebt om uw geloof te belijden, is het niet nodig u te laten uitschrijven. Wij vragen geen verplichte bijdragen en ontvangen ook geen bijdragen van de overheid of anderen naar rato van onze ingeschreven leden.

Soms kan er de wens zijn op formele wijze de Katholieke Kerk te verlaten. Het doopsel wordt daarmee niet ongedaan gemaakt (men kan dus altijd weer toetreden zonder dat opnieuw het doopsel moet worden toegediend) maar wel worden alle rechten en plichten ‘opgeschort’. Ook worden alle gegevens verwijderd uit de (digitale) gegevensbestanden. In het doopregister van de parochie waar men gedoopt is (mits u zelf weet in welke parochie dit heeft plaatsgevonden) wordt een aantekening gemaakt dat de betreffende persoon is uitgetreden uit de Kerk.

Voor formele uittreding is het nodig dat u een schriftelijk verzoek doet aan de parochie waarin u woont. In grote lijnen geldt dat de bewoners met de postcode 6041 vallen onder de parochies H. Christoforus – H. Geest.

Het verzoekschrift kunt u hier downloaden (Wordbestand)

U krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van uw uittreding.

Voor vragen staat het secretariaat u graag te woord.