Op 7 april vierde hulpbisschop Mgr. Everard de Jong zijn zilveren bisschopsjubileum met een feestelijke eucharistieviering. Naast hulpbisschop van ons bisdom is Mgr. de Jong ook bisschop van het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten. Aanwezig waren onder anderen pauselijk nuntius Mgr. Paul Tschang In-Nam, gouverneur Emile Roemer, wethouder Felix van Ballegooij, vele militairen en diverse bisschoppen. Het Venrayse koor Zangers van St. Frans en de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ verleenden muzikale medewerking aan deze H. Mis in de Sint-Christoffelkathedraal.