Mgr. Rob Merkx nieuwe deken van Sittard

De hoogeerwaarde heer Mgr. Rob Merkx wordt de nieuwe deken van Sittard en pastoor van het parochiecluster in de binnenstad van Sittard. Merkx volgt in die functie deken Mgr. Wilbert van Rens op, die met emeritaat gaat. Merkx is nu nog plebaan-deken van Roermond. De benoeming van de nieuwe deken is dit weekeinde in de betreffende parochies bekend gemaakt.

Na aanvankelijk een technische studie gedaan te hebben volgde Rob Merkx (Rotterdam, 1957) de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc. In 1987 werd hij tot priester gewijd en benoemd tot kapelaan van de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. In 1990 werd hij pastoor van de Annaparochie in Heerlen en vervolgens in 1995 van de Michaëlparochie in Herten. Tegelijkertijd was Merkx directeur van het toenmalig Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom en verbonden aan de kerkelijke rechtbank. Van 1 december 1999 tot 1 maart 2009 was hij deken van Horst en pastoor van diverse parochies in dat dekenaat. Op 1 maart 2009 werd Merkx benoemd tot plebaan-deken van Roermond. In die rol was hij deken van Roermond, pastoor van Roermond-centrum en opnieuw van Herten en als plebaan ook pastoor van de Sint-Christoffelkathedraal, de bisschopskerk.

Op zijn nieuwe standplaats wordt Merkx deken van het dekenaat Sittard en pastoor van de samenwerkende parochies HH. Petrus en Michaël (binnenstad), H. Bernadette (Baandert), H. Gemma (Sanderbout), H. Paulus (Limbrichterveld), H. Hart van Jezus (Overhoven) en rector van de basiliek O.-L.-Vrouw van het H. Hart en van de Gemmakapel. Daarnaast wordt Merkx ook administrator van de parochie O.-L.-Vrouw Geboorte (Broeksittard).

In Sittard volgt Merkx deken Wilbert van Rens op, die per 1 mei officieel met emeritaat gaat. Tot aan het moment waarop Merkx in Sittard aan de slag gaat, blijft Van Rens administrator (= waarnemend pastoor) van Sittard. Het is nog niet helemaal zeker wanneer Merkx aan zijn nieuwe taak in Sittard kan beginnen, maar gestreefd wordt naar 1 juni. Vanwege de beperkende coronamaatregelen zal hij dan in besloten kring geïnstalleerd worden. Ook bij het afscheid in Roermond wordt alleen in kleine kring stilgestaan. Het is bedoeling om op een later moment zowel in Roermond als in Sittard bij resprectievelijk het vertrek en zijn aantreden stil te staan.