Kerstavond 2023 in onze kerken

In de middag van 24 december verzorgde diaken Patrick Bastings een baby- en peuterviering in onze Michaëlkerk. Alle dopelingen van het afgelopen jaar waren hier speciaal voor uitgenodigd. Het kerstverhaal werd verteld en er werden samen met mevrouw Hetty Gommans kerstliedjes gezongen.

Op kerstavond ging kapelaan Christyraj voor in de gezinsmis in een volle Michaëlkerk. Onder leiding van juffrouw Christianne voerden de communicanten van het afgelopen en komend jaar het kerstverhaal op. Muzikale medewerking werd verleend door het familiekoor.

In de kathedraal werd de nachtmis drukbezocht. Deze plechtige viering werd opgeluisterd door de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging en Schola Sancti Christofori. In zijn homilie stond plebaan Alexander de Graaf Woutering op gepaste wijze stil bij het overlijden van emeritus-bisschop Harrie Smeets.