Op de middag van 24 december verzorgde diaken Patrick Bastings een baby- en peuterviering in onze Michaëlkerk. Alle dopelingen van het afgelopen jaar waren hier speciaal voor uitgenodigd. Het kerstverhaal werd verteld en er werden samen met mevrouw Hetty Gommans kerstliedjes gezongen.