Berichten

In Nativitate Domini 2023

Elk jaar zijn er families die het overkomt: Vlak voor Kerstmis, het feest van ‘vrede op aarde’, romantiek, familiale sfeer en nostalgie, sterft een dierbare en tijdens de Kerstdagen moet de uitvaart voorbereid worden, waarnaast het nieuwe, aanstormende jaar een aanvang neemt met afscheid, gemis, voortaan definitief een pijnlijk lege plaats. Het overkomt ons ditmaal als Rooms katholieke geloofsfamilie en als kathedraalparochie in de Bisschopsstad: Onze herder, geestelijke vader Harrie Smeets is ons komen te ontvallen op slechts 63-jarige leeftijd, na een dapper en diepgelovig gedragen ziekte en sterfbed. We kijken naar de lege Bisschopszetel, de cathedra, en onze gebeden worden geplengd voor de zielenrust van deze warme en menselijke persoon alsook om troost, kracht en sterkte voor zijn familie en mantelzorgers die hem liefdevol en volhardend verzorgden.

Staat u mij toe een persoonlijke noot: Wij beiden hadden contact vanaf dag 1 van zijn seminarietijd, trokken een hele periode intensief met elkaar op, deels in overlappende werkterreinen waardoor hij mijn werkaccenten goed kende. 3 ½ jaar geleden haalde hij mij naar Roermond en ik fungeerde voor hem geregeld als vraagbaak omtrent liturgische, ceremoniële en protocollaire details die hij enerzijds lichtelijk belachelijk en lachwekkend vond, maar die hij toch conform zijn rang goed gestalte wilde geven. We kruisten over bestuurlijke en organisatorische zaken soms stevig de degens en relativeerden met kwinkslagen de scherpe randjes daarvan en een regelmatig terugkerend thema was altijd zijn lichte voorkeur voor volkse kitsch, met als hoogtepunt zijn fenomenale Engelenkerststal in een kathedraal vol antiek en kunst, wat hem grinnikend deed zeggen “dat het toch prachtig is dat Gods Zoon Jezus mens wordt, geboren wordt ‘Tussen kunst en kitsch’ “, met de toevoeging dat ‘dat schoelje van volkse herders eerder te gast was dan de spuit 11 deftige 3 Koningen”.

Afgelopen woensdag ontsliep onze Bisschop, toevallig net heel even alleen gelaten en het was ook zijn wens om ‘alleen over de Grote Drempel heen te gaan zonder iemand er bij’, en het tijdstip was rond 3 uur in de middag, nota bene het stervensuur van Jezus, en 20 december is de adventsdag gedurende welke tijdens de Mis het Evangelie wordt voorgelezen van de Aankondiging van de Geboorte door de engel Gabriël, waar Maria sprak: “Zie de Dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord”, een tekst die hem tot steun was tijdens zijn bisschopsambt en tijdens zijn ziekte; het Evangelie ook van zijn bisschopswijding alsook tijdens de laatste maal in de Munsterkerk op zijn 5e ambtsjubileum 8 december, het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis.

Zijn wapenspreuk is: “In Gods Naam mensen lief hebben”. De mens is het allerbelangrijkste schepsel op aarde, Gods liefde gaat zozeer naar mensen uit dat Hij zijn Zoon Jezus mens laat worden in de Kerstnacht. Wanneer de diaken water bij de wijn doet aan het altaar, zegt hij in stilte: “water en wijn worden één, Gij deelt ons mens-zijn en neemt ons op in Uw goddelijk leven”. En het volwassen geworden Kerstkind zegt in het Evangelie voortdurend in allerlei varianten dat Hij gediend en gezocht wil worden in liefdedienst aan kwetsbaren, eenzamen, hongerigen, dorstigen, naakten, zondaars, vluchtelingen, kortom’ in de minsten der Mijnen’ waardoor Hij van Godsdienst tevens en vooral dienst aan mensen maakt. Waar liefde heerst tussen mensen, waar mensen elkaar nabij zijn in liefde, hulp, dienstbetoon en elkaar doorheen het leven met vallen en opstaan dragen in Zijn Naam, daar is de Godmens Jezus werkelijk aanwezig. Hij, de Zoon van God, vraagt ons, hier en nu, daagt ons uit, om zelf nog meer mens te worden, dat wij menselijkheid in ons opnieuw geboren willen laten worden en of wij, door de beleving van geloof, hoop en liefde, kunnen en durven te groeien in menselijkheid naar elkaar toe. Want daar gaat Kerstmis over: God wordt mens, vrede op aarde aan de mensen van goede wil, maar herkennen wij voldoende dit hemelse geschenk, deze gave als ópgave? Spreken wij voldoende in onszelf opnieuw de zachte kracht van warme menselijke liefde aan die van God komt en die ons God-gelijkend maakt? Laten wij allen in Gods Naam mensen meer liefhebben, concreet, met daden, met de gave van heel onze persoon. Liefde: Dat toont onze goede wil, dat maakt mogelijk een betere wereld, dat betekent, ja creëert, voor ons allen: Een Zalig Kerstfeest!

Amen.

Kerstavond 2023 in onze kerken

Kerstavond 2023 in onze kerken

In de middag van 24 december verzorgde diaken Patrick Bastings een baby- en peuterviering in onze Michaëlkerk. Alle dopelingen van het afgelopen jaar waren hier speciaal voor uitgenodigd. Het kerstverhaal werd verteld en er werden samen met mevrouw Hetty Gommans kerstliedjes gezongen.

Op kerstavond ging kapelaan Christyraj voor in de gezinsmis in een volle Michaëlkerk. Onder leiding van juffrouw Christianne voerden de communicanten van het afgelopen en komend jaar het kerstverhaal op. Muzikale medewerking werd verleend door het familiekoor.

In de kathedraal werd de nachtmis drukbezocht. Deze plechtige viering werd opgeluisterd door de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging en Schola Sancti Christofori. In zijn homilie stond plebaan Alexander de Graaf Woutering op gepaste wijze stil bij het overlijden van emeritus-bisschop Harrie Smeets.
Lees meer

Kerstactie voor Noa’s Family

De kerstactie is voor de Roermondse pater Piet Hooijschuur voor zijn werk voor de Noa’s Family in Uganda.
Lees verder »

Fotoalbum kerstconcerten 2023

Fotoalbum kerstconcerten 2023

Op zondag 17 december waren in zowel de O.L.V Munsterkerk als in de H. Michaëlkerk in Herten een kerstconcert te beluisteren.

Het kerstconcert in de O.L.V Munsterkerk werd verzorgd door het Koninklijk Roermonds Mannenkoor onder leiding van dirigent John Gerits.

Het kerstconcert in de H. Michaëlkerk in Herten werd verzorgd door het Hertens Mannenkoor onder leiding van Bert Ramakers.
Lees meer

Kerstconcert van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor

Op zondag 17 december a.s. verzorgt het 143-jarig Koninklijk Roermonds Mannenkoor (KRM) een kerstconcert in de O.L.V. Munsterkerk.

De laatste maanden heeft het KRM flink gerepeteerd aan het kerstrepertoire en ook aan de uit te voeren werken van het Champagneconcert op 7 januari 2024.

Voor dit kerstconcert heeft het KRM Amber Nelissen en hoboïst Paul Kicken uitgenodigd. Onder leiding van onze dirigent John Gerits belooft het ook ditmaal weer een sfeervol concert te worden.

Het concert begint om 16:00 uur en duurt tot ca. 17:30 uur. U bent van harte welkom.

De toegang is gratis.

Kerstvieringen 2023 en Oud & Nieuw 2024

Sint-Christoffelkathedraal

Zondag 24 december 2023

4e zondag van de Advent: Geen H. Mis om 11.30 uur
Wel om 10.00 uur in de O.L.V. Munsterkerk voor het gehele cluster.

Feestelijke Nachtmis om 23.00 uur
m.m.v. de Koninklijke Roermondse Zang en Muziekvereniging en Schola Sancti Christofori.

Maandag 25 december 2023 (1e kerstdag)

Plechtige Hoogmis om 11.30 uur
m.m.v. cantor Margriet Laumen en Fanfare Sint Wiro ‘t Reutje.

Dinsdag 26 december 2023 (2e kerstdag)

Feestelijke Hoogmis om 11.30 uur
m.m.v. cantor Karen van der Wal.

Zondag 31 december 2023 (H. Familie)

Feestelijke Hoogmis om 11.30 uur
m.m.v. cantor Margriet Laumen.

Maandag 1 januari 2024 (Heilige Maria, Moeder van God)

Plechtige Hoogmis om 11.30 uur
m.m.v. cantor Margriet Laumen.

O.L.V. Munsterkerk

Zondag 24 december 2023

4e zondag van de Advent om 10.00 uur
H. Mis voor het gehele cluster
m.m.v. cantor Karen van der Wal.

Kerstwake om 20.30 uur
m.m.v. het Munsterkerkkoor.

Feestelijke Nachtmis om 21.00 uur
m.m.v. het Munsterkerkkoor.

Maandag 25 december 2023 (1e kerstdag)

Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur
m.m.v. cantor Margriet Laumen.

Dinsdag 26 december 2023 (2e kerstdag)

Geen H. Mis om 10.00 uur in de O.L.V. Munsterkerk
Wel om 11.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal.

Zondag 31 december 2023 (H. Familie)

Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur
m.m.v. cantor Margriet Laumen.

Maandag 1 januari 2024 (Heilige Maria, Moeder van God)

Geen H. Mis om 10.00 uur in de O.L.V. Munsterkerk
Wel om 10.00 uur in H. Michaëlkerk en om 11.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal.

H. Michaëlkerk Herten

Zondag 24 december 2023

4e zondag van de Advent: Geen H. Mis om 10.00 uur
Wel om 10.00 uur in de O.L.V. Munsterkerk voor het gehele cluster.

Baby- en peuterviering om 16.00 uur

Zorgcentrum Herte om 16.30 uur
m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia.

Feestelijke Gezinsmis om 19.30 uur
m.m.v. het Familiekoor.

Feestelijke Nachtmis om 22.00 uur
m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia.

Maandag 25 december 2023 (1e kerstdag)

Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur
m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia.

Dinsdag 26 december 2023 (2e kerstdag)

Geen H. Mis om 10.00 uur in de H. Michaëlkerk
Wel om 11.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal.

Zondag 31 december 2023 (H. Familie)

Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur
m.m.v. cantor Pieter Wilms.

Maandag 1 januari 2024 (Heilige Maria, Moeder van God)

Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur
m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia.

Na de hoogmis op 1 januari Nieuwjaarsdag, is er in het zaaltje in Herten weer de traditionele Nieuwjaarsreceptie onder het genot van een hapje en een drankje.

Kerstavond in Herten

Kerstavond in Herten

Op kerstavond vonden er verschillende vieringen plaats in de H. Michaëlkerk in Herten, waaronder een baby-peuterviering, een Heilige Mis in zorgcentrum Herte, een gezinsmis en een nachtmis. Wij wensen u een zalig Kerstmis! Hierbij delen we graag een fotoreportage van de vieringen, gemaakt door Irene Wilms.
Lees meer

Vrijwilligers hebben de kerststallen weer opgebouwd

Vrijwilligers hebben de kerststallen weer opgebouwd

Verschillende teams van vrijwilligers hebben afgelopen dagen hard gewerkt om de kerstversieringen aan te brengen in de kerken van ons parochiecluster. De kerststallen werden opgebouwd en de beeldengroepen werden weer van zolder gehaald. Een foto impressie van de Sint-Christoffelkathedraal, de O.L.V. Munsterkerk en de H. Michaëlkerk in Herten van de werkzaamheden in het resultaat. Lees meer

Kerstvieringen 2022 en Oud & Nieuw 2023

Na jaren van strenge coronamaatregelen waar het niet mogelijk was om fysiek de kerstnachtmis bij te wonen, hopen we u eindelijk weer te mogen begroeten tijdens de vieringen rond Kerst en Oud & Nieuw. Bekijk hieronder het hele programma.


Sint-Christoffelkathedraal

Zaterdag 24 december 2022

Feestelijke Nachtmis om 23.00 uur
m.m.v. het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en Schola Sancti Christofori

Zondag 25 december 2022

Plechtige Hoogmis met Pontificale Assistentie om 11.30 uur
m.m.v. cantor Margriet Laumen en Fanfare Sint Wiro ‘t Reutje.
Deze mis is per livestream te volgen via Delta Limburg

Maandag 26 december 2022

Feestelijke Hoogmis om 11.30 uur
m.m.v. cantor Margriet Laumen

Zondag 1 januari 2023

Plechtige Hoogmis met Pontificale Assistentie om 11.30 uur
m.m.v. cantor Margriet Laumen


O.L.V. Munsterkerk

Zaterdag 24 december 2022

Kerstwake om 20.30 uur
m.m.v. het Munsterkerkkoor

Feestelijke Nachtmis om 21.00 uur
m.m.v. het Munsterkerkkoor

Zondag 25 december 2022

Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur
m.m.v. cantor Margriet Laumen

Zaterdag 31 december 2022

Oecumenische Oudejaarsviering om 18.30 uur
m.m.v. cantor Karen van der Wal


H. Michaëlkerk Herten

Zaterdag 24 december 2022

Baby- en peuterviering om 15.00 uur

Zorgcentrum Herte om 16.30 uur
m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Herten

Feestelijke Gezinsmis om 19.00 uur
m.m.v. het Familiekoor

Feestelijke Nachtmis om 22.00 uur
m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Herten

Zondag 25 december 2022

Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur
m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Herten

Zondag 1 januari 2023

Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur

Na de hoogmis op 1 januari Nieuwjaarsdag, is er in het zaaltje in Herten weer de traditionele Nieuwjaarsreceptie onder het genot van een hapje en een drankje.