Berichten

Kerstavond 2023 in onze kerken

Kerstavond 2023 in onze kerken

In de middag van 24 december verzorgde diaken Patrick Bastings een baby- en peuterviering in onze Michaëlkerk. Alle dopelingen van het afgelopen jaar waren hier speciaal voor uitgenodigd. Het kerstverhaal werd verteld en er werden samen met mevrouw Hetty Gommans kerstliedjes gezongen.

Op kerstavond ging kapelaan Christyraj voor in de gezinsmis in een volle Michaëlkerk. Onder leiding van juffrouw Christianne voerden de communicanten van het afgelopen en komend jaar het kerstverhaal op. Muzikale medewerking werd verleend door het familiekoor.

In de kathedraal werd de nachtmis drukbezocht. Deze plechtige viering werd opgeluisterd door de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging en Schola Sancti Christofori. In zijn homilie stond plebaan Alexander de Graaf Woutering op gepaste wijze stil bij het overlijden van emeritus-bisschop Harrie Smeets.
Lees meer

Geen publieke Kerstnachtvieringen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit betekent dat er in onze parochie geen Kerstnachtvieringen bij te wonen zijn in een kerkgebouw. De Kerstnachtviering zal uitsluitend via deze website te volgen zijn middels een livestream vanuit de O.L.V. Munsterkerk om 21:00.

Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de Kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond.  Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.

Bron: Bisdom Roermond