Berichten

Fotoalbum Zeswekendienst Bisschop Harrie Smeets

Fotoalbum Zeswekendienst Bisschop Harrie Smeets

Op 18 februari was de druk bezochte Zeswekendienst van oud bisschop Harrie Smeets. In de middag kon men de crypte op het Oude Kerkhof bezoeken waar nu een nieuwe steen is gelegd in de nis waar oud bisschop Harrie Smeets in ligt.
Lees meer

Zeswekendienst Mgr. Harrie Smeets

Aanstaande zondag (18 februari) om 11.30u zal in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond de zeswekendienst worden gehouden voor Mgr. Harrie Smeets.

Schola Sancti Christofori uit Roermond en de schola van Kerkelijk zangkoor St. Cecilia uit Herten verzorgen de Gregoriaanse zang tijdens deze H. Mis. Beide scholae zongen ook tijdens de Pontificale Requiemmis op 6 januari jongstleden. De zeswekendienst in de kathedraal is voor iedereen vrij toegankelijk.

Bij gelegenheid van deze zeswekendienst wordt de Bisschoppelijke Grafkapel op Het Oude Kerkhof nogmaals opengesteld voor publiek. De normaliter niet toegankelijke crypte waar bisschop Smeets werd bijgezet is zondag 18 februari tussen 13.00u en 17.00u te bezoeken.

Fotoalbum bezoek bisschoppelijke grafkapel op Het Oude Kerkhof van Roermond

Fotoalbum bezoek bisschoppelijke grafkapel op Het Oude Kerkhof van Roermond

Na afloop van de plechtige requiemmis op zaterdag 6 januari werd het lichaam van Mgr. Harrie Smeets in besloten kring bijgezet in de Bisschoppelijke Grafkapel op Het Oude Kerkhof te Roermond. Om belangstellenden de kans te geven persoonlijk afscheid te nemen van de overleden bisschop, werd de normaal niet toegankelijke crypte enkele dagen geopend voor publiek. Vorig weekend maakten velen van deze mogelijkheid gebruik en ook vandaag was de belangstelling groot. Morgenmiddag (14 januari) tussen 13.30u en 16.30u is de Bisschopskapel voor het laatst te bezoeken.
Lees meer

Fotoalbum requiemmis bisschop Harrie Smeets

Fotoalbum requiemmis bisschop Harrie Smeets

Op zaterdag 6 januari vond in de kathedraal, voorafgegaan door een processie vanaf de Caroluskapel, de plechtige requiemmis plaats voor Mgr. Harrie Smeets. Hoofdcelebrant was Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Na de plechtigheid vertrok een select gezelschap naar Het Oude Kerkhof, alwaar Mgr. Smeets in besloten kring werd bijgezet in de Bisschopskapel.
Lees meer

Opbaring oud-bisschop Smeets en vespers

Opbaring oud-bisschop Smeets en vespers

Gisteren en vandaag (28 en 29 december) was het voor belangstellenden mogelijk persoonlijk afscheid te nemen van Mgr. Harrie Smeets in de Caroluskapel. Vandaag vormden leden van de Ridders van het Heilig Graf een erewacht, gisteren leden van diverse Limburgse schutterijen. Als afsluiting vond er vanavond een vesperviering plaats, gezongen door de kanunniken van het Kathedraal Kapittel.
Lees meer

Oud-bisschop Harrie Smeets opgebaard in Roermond

Gisteravond (27 december) werd in een kleine processie, begeleid door onder anderen de kanunniken van het Roermondse Domkapittel, het stoffelijk overschot van Mgr. Harrie Smeets overgebracht van het Bisschoppelijk Paleis naar de Caroluskapel. Hier kunnen belangstellenden vandaag en morgen tussen 14.00u en 17.00u persoonlijk afscheid nemen van de op 20 december overleden bisschop.
Lees meer

In Nativitate Domini 2023

Elk jaar zijn er families die het overkomt: Vlak voor Kerstmis, het feest van ‘vrede op aarde’, romantiek, familiale sfeer en nostalgie, sterft een dierbare en tijdens de Kerstdagen moet de uitvaart voorbereid worden, waarnaast het nieuwe, aanstormende jaar een aanvang neemt met afscheid, gemis, voortaan definitief een pijnlijk lege plaats. Het overkomt ons ditmaal als Rooms katholieke geloofsfamilie en als kathedraalparochie in de Bisschopsstad: Onze herder, geestelijke vader Harrie Smeets is ons komen te ontvallen op slechts 63-jarige leeftijd, na een dapper en diepgelovig gedragen ziekte en sterfbed. We kijken naar de lege Bisschopszetel, de cathedra, en onze gebeden worden geplengd voor de zielenrust van deze warme en menselijke persoon alsook om troost, kracht en sterkte voor zijn familie en mantelzorgers die hem liefdevol en volhardend verzorgden.

Staat u mij toe een persoonlijke noot: Wij beiden hadden contact vanaf dag 1 van zijn seminarietijd, trokken een hele periode intensief met elkaar op, deels in overlappende werkterreinen waardoor hij mijn werkaccenten goed kende. 3 ½ jaar geleden haalde hij mij naar Roermond en ik fungeerde voor hem geregeld als vraagbaak omtrent liturgische, ceremoniële en protocollaire details die hij enerzijds lichtelijk belachelijk en lachwekkend vond, maar die hij toch conform zijn rang goed gestalte wilde geven. We kruisten over bestuurlijke en organisatorische zaken soms stevig de degens en relativeerden met kwinkslagen de scherpe randjes daarvan en een regelmatig terugkerend thema was altijd zijn lichte voorkeur voor volkse kitsch, met als hoogtepunt zijn fenomenale Engelenkerststal in een kathedraal vol antiek en kunst, wat hem grinnikend deed zeggen “dat het toch prachtig is dat Gods Zoon Jezus mens wordt, geboren wordt ‘Tussen kunst en kitsch’ “, met de toevoeging dat ‘dat schoelje van volkse herders eerder te gast was dan de spuit 11 deftige 3 Koningen”.

Afgelopen woensdag ontsliep onze Bisschop, toevallig net heel even alleen gelaten en het was ook zijn wens om ‘alleen over de Grote Drempel heen te gaan zonder iemand er bij’, en het tijdstip was rond 3 uur in de middag, nota bene het stervensuur van Jezus, en 20 december is de adventsdag gedurende welke tijdens de Mis het Evangelie wordt voorgelezen van de Aankondiging van de Geboorte door de engel Gabriël, waar Maria sprak: “Zie de Dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord”, een tekst die hem tot steun was tijdens zijn bisschopsambt en tijdens zijn ziekte; het Evangelie ook van zijn bisschopswijding alsook tijdens de laatste maal in de Munsterkerk op zijn 5e ambtsjubileum 8 december, het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis.

Zijn wapenspreuk is: “In Gods Naam mensen lief hebben”. De mens is het allerbelangrijkste schepsel op aarde, Gods liefde gaat zozeer naar mensen uit dat Hij zijn Zoon Jezus mens laat worden in de Kerstnacht. Wanneer de diaken water bij de wijn doet aan het altaar, zegt hij in stilte: “water en wijn worden één, Gij deelt ons mens-zijn en neemt ons op in Uw goddelijk leven”. En het volwassen geworden Kerstkind zegt in het Evangelie voortdurend in allerlei varianten dat Hij gediend en gezocht wil worden in liefdedienst aan kwetsbaren, eenzamen, hongerigen, dorstigen, naakten, zondaars, vluchtelingen, kortom’ in de minsten der Mijnen’ waardoor Hij van Godsdienst tevens en vooral dienst aan mensen maakt. Waar liefde heerst tussen mensen, waar mensen elkaar nabij zijn in liefde, hulp, dienstbetoon en elkaar doorheen het leven met vallen en opstaan dragen in Zijn Naam, daar is de Godmens Jezus werkelijk aanwezig. Hij, de Zoon van God, vraagt ons, hier en nu, daagt ons uit, om zelf nog meer mens te worden, dat wij menselijkheid in ons opnieuw geboren willen laten worden en of wij, door de beleving van geloof, hoop en liefde, kunnen en durven te groeien in menselijkheid naar elkaar toe. Want daar gaat Kerstmis over: God wordt mens, vrede op aarde aan de mensen van goede wil, maar herkennen wij voldoende dit hemelse geschenk, deze gave als ópgave? Spreken wij voldoende in onszelf opnieuw de zachte kracht van warme menselijke liefde aan die van God komt en die ons God-gelijkend maakt? Laten wij allen in Gods Naam mensen meer liefhebben, concreet, met daden, met de gave van heel onze persoon. Liefde: Dat toont onze goede wil, dat maakt mogelijk een betere wereld, dat betekent, ja creëert, voor ons allen: Een Zalig Kerstfeest!

Amen.

Kerstavond 2023 in onze kerken

Kerstavond 2023 in onze kerken

In de middag van 24 december verzorgde diaken Patrick Bastings een baby- en peuterviering in onze Michaëlkerk. Alle dopelingen van het afgelopen jaar waren hier speciaal voor uitgenodigd. Het kerstverhaal werd verteld en er werden samen met mevrouw Hetty Gommans kerstliedjes gezongen.

Op kerstavond ging kapelaan Christyraj voor in de gezinsmis in een volle Michaëlkerk. Onder leiding van juffrouw Christianne voerden de communicanten van het afgelopen en komend jaar het kerstverhaal op. Muzikale medewerking werd verleend door het familiekoor.

In de kathedraal werd de nachtmis drukbezocht. Deze plechtige viering werd opgeluisterd door de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging en Schola Sancti Christofori. In zijn homilie stond plebaan Alexander de Graaf Woutering op gepaste wijze stil bij het overlijden van emeritus-bisschop Harrie Smeets.
Lees meer

Klokken voor onze overleden oud-bisschop en parochiaan Mgr. Smeets

Klokken voor onze overleden oud-bisschop en parochiaan Mgr. Smeets

Op donderdag 21 december om 11.00 uur hebben de klokken van de kerken in onze parochie een half uur geluid voor de overleden oud-bisschop en parochiaan Mgr. Harrie Smeets. Lees verder »