Woensdag 27 maart, aan de vooravond van het Paastriduüm, vond in de Sint-Christoffelkathedraal de jaarlijkse Chrismamis plaats. Tijdens deze viering werden door hulpbisschop Mgr. de Jong de heilige Oliën voor de zieken en de geloofsleerlingen gezegend en het heilig Chrisma gewijd. Ook in onze parochies worden deze oliën het komend jaar gebruikt bij het toedienen van sacramenten.