Kerstbomen zegenen

Vandaag zijn plebaan De Graaf Woutering en kapelaan Christyraj naar Boomkwekerij- en Tuincentrum Roermond-Zuid geweest om in plaats van bisschop Harrie Smeets de kerstbomen te zegenen die bestemd zijn voor het bisdom, de Sint-Christoffelkathedraal, O.L.V. Munsterkerk en andere kerken van Roermond. We zijn de familie Van der Broek zeer dankbaar voor deze gulle donatie.