Afgelopen zaterdag ontving onze kapelaan Christyraj zijn priesterwijding in zijn thuisbisdom in Sri Lanka. Hieronder de foto’s die we reeds van hem mochten ontvangen. De hele plechtigheid kunt u inmiddels hier terugkijken.