St. Noa’s Family.

Beste Weldoeners,

Gedurende deze dagen zijn we druk bezig met het voorbereiden op pakjesavond en veel aandacht gaat uit naar onze kinderen. Zelf heb ik mijn leven mogen delen met onze mensen in Uganda. Tijdens de oorlog van 1980-1985 werden we benaderd met het verzoek om kinderen op te nemen die verloren rondliepen op kampementen van vluchtelingen. Als communiteit van Missionarissen van Afrika werden wij geroepen om getuigen te zijn van Gods liefde voor een lijdend volk. Het was en is een apostolaat waartoe we ons verplichten door onze eed. Het duurde niet lang voordat onze woning, de pastorie, een tehuis werd voor kinderen. Dat kon zo niet blijven. We zijn toen begonnen mede door de tussenkomst van Caritas Neerlandica, met de bouw van wat we nu noemen St. Noa’s Family. Na de oorlog gingen we door met het opnemen van kinderen die hun ouders hadden verloren door de ziekte AIDS of andere pijnlijke omstandigheden. Het volgend jaar vieren we ons 40-jarig bestaan van deze bijzondere Familie. Deze jaren werden gezegend door de tussenkomst van het Missiebureau Roermond met het programma: Adoptie van kinderen op afstand. En niet te vergeten door het medeleven van U. Uw giften en gaven doen wonderen en maken het mogelijk dat ruim 100 kinderen, aan ons toevertrouwd, onderwijs volgen op lagere en middelbare scholen en daarna zich verder voorbereiden door het volgen van beroepsonderwijs. Naast pakjesavond vieren we ook het grote feest van Kerstmis – dat het Kindje Jezus ons in staat stelt dit jaar in vrede af te sluiten en het nieuwe jaar vol goede moed te beginnen. Met Gods zegen, Pater Piet

Gedurende de adventsperiode is er in onze parochiekerken een inzamelingsactie voor de missionaris Pater Piet
In de Kathedraal en de Munsterkerk staan tijdens de adventsperiode (zondag 27 november t/m vrijdag 23 december) de bekende offerbussen waar u uw gaven kunt deponeren. Maar u kunt ook een geldbedrag storten op de bankrekening van de parochie H. Christoforus: NL63 ABNA 0231 4009 77 met vermelding: Kerstactie Roermondse missionarissen.
Er is ook een deurcollecte in onze parochiekerken op zondag 18 december.