Berichten

Zegening Worst voor St. Clara

Zegening Worst voor St. Clara

In de Munsterkerk werd op 9 februari door de prins en jeugdprins van sjtadsvasteloavesvereniging Dn Uul een worst aangeboden aan plebaan-deken Alexander de Graaf Woutering. Naar goed gebruik wordt deze zogenaamde ‘Worst voor St. Clara’ overhandigd in ruil voor gebed om goed weer tijdens de carnavalsdagen.
Lees meer

Kerstbomen zegenen 2023

Kerstbomen zegenen 2023

Op vrijdagmiddag 1 december ging plebaan de Graaf Woutering als plaatsvervanger van de emeritus bisschop Mgr. Smeets naar Boomkwekerij- en Tuincentrum Roermond-Zuid om de kerstbomen te zegenen die dit jaar de kerken van Roermond en omstreken zullen sieren. We danken Jan-Nick van der Broek voor de hartelijke donatie.
Lees meer

Kerstbomen zegenen

Kerstbomen zegenen

Vandaag zijn plebaan De Graaf Woutering en kapelaan Christyraj naar Boomkwekerij- en Tuincentrum Roermond-Zuid geweest om in plaats van bisschop Harrie Smeets de kerstbomen te zegenen die bestemd zijn voor het bisdom, de Sint-Christoffelkathedraal, O.L.V. Munsterkerk en andere kerken van Roermond. We zijn de familie Van der Broek zeer dankbaar voor deze gulle donatie.
Lees meer

Bisschop Harrie Smeets zegent onze kerstbomen

Bisschop Harrie Smeets zegent onze kerstbomen

Tijdens een bezoek aan boomkwekerij- en tuincentrum Roermond-Zuid heeft bisschop Harrie Smeets vrijdag 27 november jongstleden de kerstbomen van dit jaar gezegend. “Heer, zegen deze kerstbomen, die vreugde willen brengen in onze gezinnen en families”, zo bad hij. “Laat deze uitbeelding van het mysterie van de Menswording het geloof van ouders en volwassenen ondersteunen, de hoop van kinderen doen herleven en in hen allen de liefde doen toenemen”. Het tuincentrum schenkt al meerdere jaren de kerstbomen die de kathedraal en (de) andere kerken in Roermond in de advent- en kersttijd sieren. Vanaf volgende week wordt dat concreet: een kleine maar gemotiveerde groep vrijwilligers zal dan in onze kerken de kerststallen gaan opbouwen, met de kerstbomen als onmisbare achtergrond.
Lees meer

Openluchtmis

Openluchtmis

Op zondag 30 juni vond er als afsluiting van het werkjaar in de parochie van de heilige Michael een openluchtmis plaats. Aan het begin van de viering werd de gerestaureerde toren ingezegend en na afloop werd het onlangs gerestaureerde wegkruis op het Hondsbergje gezegend.
Lees meer