10 jongeren van ons parochie cluster hebben het sacrament van het H. Vormsel mogen ontvangen in de kathedraal uit handen van onze deken.