Kamerkoren Sophia uit Oekraïne en Cinquecento uit Roermond zingen in de kathedraal

Komende zondag (3 december) zingt een top-koor uit Oekraïne, het Kamerkoor Sophia, in de kathedraal. Een week later, op zondag 10 december, is het de beurt aan vocaal ensemble Cinquecento uit Roermond. Beide koren zingen tijdens de H. Mis om 11.30 uur. De vieringen zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Het Kamerkoor Sophia is een creatieve formatie die ernaar streeft koormuziek van zeer hoge kwaliteit uit te voeren. Het ensemble werd in oktober 2007 opgericht en houdt zich voornamelijk bezig met de uitvoering van oude muziek op topniveau. Sinds 2010 staat het koor onder leiding van Oleksiy Shamritsky, die een jaar later cum laude afstudeerde aan de Nationale Muzikale Academie in Kyiv en tevens dirigent is van enkele andere vooraanstaande klassieke koren. In de kathedraal zingt het koor de vaste gezangen uit de Mis opus 83 van Rheinberger en werken van onder meer Yatsenko en Mozart. Meer info:
sophiachoir.com, facebook.com en instagram.com

Vocaal ensemble Cinquecento uit Roermond ontstond in 2019 vanuit een behoefte van een aantal zangers om zich te concentreren op het zingen van muziek uit de renaissance, grofweg de 16e eeuw, de periode die in Italië wordt aangeduid met de naam Cinquecento, waarmee meteen de naam van het kamerkoor verklaard is. Deze bloeiperiode binnen de koormuziek beperkt zich niet alleen tot Italië en wordt in het begin met name gedomineerd door componisten uit de Zuidelijke Nederlanden, die er werken aan de hoven en de kerken. Onder de bezielende leiding van dirigente Annie Jansen, die zich gedurende haar carrière specialiseerde in deze stijl, telt het koor momenteel vijftien zangers die wekelijks repeteren in Roermond. Tijdens de mis in de kathedraal zingt het koor onder meer de Missa Secunda van Hassler en verder werken van Dalitz, Da Victoria en Center, alsmede het eeuwenoude Gregoriaanse adventsgezang Rorate Caeli. Meer info:
www.centrumvoorkoorzang.org