Zaterdag 9 maart vespers bij gelegenheid van Internationale Gebedsestafette

Zaterdag 9 maart om 16.30 vindt er in de Sint Christoffelkathedraal een extra vesperviering plaats in het kader van de Internationale Gebedsestafette voor de Vrede. De vespers worden gezongen in de koorbanken op het hoogkoor en zijn voor iedereen toegankelijk.

De Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) organiseert tijdens de Veertigdagentijd een gebedsestafette door Europa. Deze is op Aswoensdag (14 februari) van start gegaan in Albanië. De gebedsketen gaat door heel Europa. In Nederland wordt gebeden op 9 maart. De afsluiting vindt plaats op 28 maart in Hongarije. Het is voor de vierde keer dat de CCEE een dergelijke gebedsestafette, gericht op vrede en de dit maal ook voor de synode, organiseert. Meer informatie: https://www.bisdom-roermond.nl/Eucharistische-gebedsestafette-door-Europa-2024

Vespers: Devotie tot Dalheimer Kruis

Vespers: Devotie tot Dalheimer Kruis

Sinds het begin van de Veertigdagentijd vindt er elke zondag om 16.00u een gezongen vesperviering plaats in de Christoffelkathedraal. De devotie tijdens deze vespers is georiënteerd richting het Dalheimer Kruis.

Het Dalheimer Kruis is een van de belangrijkste en oudste kunstschatten in de Roermondse binnenstad. Het is vernoemd naar het Cisterciënzerinnenklooster van Dalheim, net over de grens bij Vlodrop. Hier werd het kruis eeuwenlang bewaard en als wonderdadig vereerd. Het kruis dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw. Het Dalheimer Kruis is een zogenaamd ‘Gaffelkruis’, waarbij de kruisarmen geen rechte balk vormen, maar schuin omhoogsteken. Ook zijn de kruisbalken niet recht en geschaafd, maar hebben een echte boomvorm – een verwijzing naar de levensboom. De nadruk wordt gelegd op het lijden van Christus: Zijn lichaam is uitgemergeld, Zijn gelaat in pijn verwrongen en bloed stroomt over Zijn lijf. Toch, zelfs in dit moment van uiterste pijn, zegent Hij met zijn rechterhand de beschouwer.

Over hoe het kruis in de Roermondse kathedraal terecht is gekomen bestaat een vroom verhaal. Toen het klooster in Dalheim aan het eind van de achttiende eeuw in haar bestaan bedreigd werd, besloten de adellijke zusters hun belangrijkste schat, het Dalheimer Kruis, in veiligheid te brengen. Ze laadden het kruis op een kar, waar een blind paard voor werd gespannen. Waar het paard naar toe zou lopen, daar zou het kruis een veilige bestemming vinden. Uiteindelijk hield het paard bij de Roermondse kathedraal halt. Het klooster te Dalheim werd in 1802 gesloten. In 1810 volgde de officiële overdracht van het kruis middels een akte. De zusters bepaalden echter dat wanneer het klooster ooit weer heropgericht zou worden, het kruis terug diende te keren naar zijn oude verblijfplaats. Na de restauratie in 2022 heeft het Dalheimer Kruis een andere, prominente en meer veilige plek gekregen in de kathedraal.
Lees meer

Eerste wekelijkse vespers in de Kathedraal

Eerste wekelijkse vespers in de Kathedraal

Aan het begin van de Veertigdagentijd, in het door Paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gebed, is er in de Christoffelkathedraal gestart met wekelijkse gezongen vespervieringen op zondag. De eerste viering vond gisteren (18 februari) plaats, op de dag waarop ook de zeswekendienst voor Mgr. Harrie Smeets werd gehouden. Het is zijn nadrukkelijke wens geweest om op wekelijkse basis vespervieringen te laten plaatsvinden in de Roermondse kathedraal.
Lees meer

Fotoalbum Zeswekendienst Bisschop Harrie Smeets

Fotoalbum Zeswekendienst Bisschop Harrie Smeets

Op 18 februari was de druk bezochte Zeswekendienst van oud bisschop Harrie Smeets. In de middag kon men de crypte op het Oude Kerkhof bezoeken waar nu een nieuwe steen is gelegd in de nis waar oud bisschop Harrie Smeets in ligt.
Lees meer

Zeswekendienst Mgr. Harrie Smeets

Aanstaande zondag (18 februari) om 11.30u zal in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond de zeswekendienst worden gehouden voor Mgr. Harrie Smeets.

Schola Sancti Christofori uit Roermond en de schola van Kerkelijk zangkoor St. Cecilia uit Herten verzorgen de Gregoriaanse zang tijdens deze H. Mis. Beide scholae zongen ook tijdens de Pontificale Requiemmis op 6 januari jongstleden. De zeswekendienst in de kathedraal is voor iedereen vrij toegankelijk.

Bij gelegenheid van deze zeswekendienst wordt de Bisschoppelijke Grafkapel op Het Oude Kerkhof nogmaals opengesteld voor publiek. De normaliter niet toegankelijke crypte waar bisschop Smeets werd bijgezet is zondag 18 februari tussen 13.00u en 17.00u te bezoeken.

Wekelijks gezongen vespers in de kathedraal

Vanaf zondag 18 februari zijn er wekelijks gezongen vespers in Sint-Christoffelkathedraal.
Aan het begin van de Veertigdagentijd, in het door Paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gebed, wordt er in de Roermondse Sint-Christoffelkathedraal gestart met wekelijkse gezongen vespervieringen op zondag.

De vespers zijn een belangrijk onderdeel van de getijden die priesters en diakens dagelijks bidden. Maar deze getijden zijn allerminst privégebeden voor de geestelijkheid: ze zijn het gebed van de gehele Kerk en zouden gezamenlijk gezongen dienen te worden.

Hiermee zal gestart worden op zondag 18 februari, de dag waarop ook de zeswekendienst voor Mgr. Harrie Smeets gehouden wordt. Het is zijn nadrukkelijke wens geweest om op wekelijkse en op zeer regelmatige basis vespervieringen te laten plaatsvinden in de Roermondse kathedraal.

De wekelijkse gezongen vespers vinden elke zondag plaats om 16.00u en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Deelnemers kunnen plaatsnemen in de koorbanken op het hoogkoor. Boekjes met teksten zijn beschikbaar.

Fotoalbum Carnavalsmis in de kathedraal

Fotoalbum Carnavalsmis in de kathedraal

Sfeerimpressie van de Vasteloavesmis met medewerking van sjtadsvasteloavesvereniging Dn Uul, op 3 februari in de Christoffelkathedraal.
Lees meer

Fotoalbum bezoek bisschoppelijke grafkapel op Het Oude Kerkhof van Roermond

Fotoalbum bezoek bisschoppelijke grafkapel op Het Oude Kerkhof van Roermond

Na afloop van de plechtige requiemmis op zaterdag 6 januari werd het lichaam van Mgr. Harrie Smeets in besloten kring bijgezet in de Bisschoppelijke Grafkapel op Het Oude Kerkhof te Roermond. Om belangstellenden de kans te geven persoonlijk afscheid te nemen van de overleden bisschop, werd de normaal niet toegankelijke crypte enkele dagen geopend voor publiek. Vorig weekend maakten velen van deze mogelijkheid gebruik en ook vandaag was de belangstelling groot. Morgenmiddag (14 januari) tussen 13.30u en 16.30u is de Bisschopskapel voor het laatst te bezoeken.
Lees meer

Fotoalbum requiemmis bisschop Harrie Smeets

Fotoalbum requiemmis bisschop Harrie Smeets

Op zaterdag 6 januari vond in de kathedraal, voorafgegaan door een processie vanaf de Caroluskapel, de plechtige requiemmis plaats voor Mgr. Harrie Smeets. Hoofdcelebrant was Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Na de plechtigheid vertrok een select gezelschap naar Het Oude Kerkhof, alwaar Mgr. Smeets in besloten kring werd bijgezet in de Bisschopskapel.
Lees meer