Paaswake, kathedraal

Paaswake, kathedraal

Christus gisteren en heden
Begin en einde
Alfa en Omega
Hem behoren tijd
En eeuwigheid
Heerlijkheid en heerschappij
Door alle eeuwen der eeuwen
Lees meer

Goede Vrijdag, Kruisweg, kathedraal

Goede Vrijdag, Kruisweg, kathedraal

Stabat Mater dolorosa
juxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.
Met de tranen in haar ogen
stond de Moeder diep bewogen
naast het kruis waar Jezus hing.
Lees meer

Fotoalbum Chrismamis 2024

Fotoalbum Chrismamis 2024

Woensdag 27 maart, aan de vooravond van het Paastriduüm, vond in de Sint-Christoffelkathedraal de jaarlijkse Chrismamis plaats. Tijdens deze viering werden door hulpbisschop Mgr. de Jong de heilige Oliën voor de zieken en de geloofsleerlingen gezegend en het heilig Chrisma gewijd. Ook in onze parochies worden deze oliën het komend jaar gebruikt bij het toedienen van sacramenten.
Lees meer

Oud-pastoor Herten officiant bij vespers.

Oud-pastoor Herten officiant bij vespers.

Sinds een aantal weken vindt er iedere zondag om 16.00u een gezongen vesperviering plaats in de kathedraal. Officiant afgelopen zondag (17 maart) was Mgr. Wilbert van Rens, bisschoppelijk vicaris (nu er geen bisschop is ‘gedelegeerde’) voor emeriti en zieke priesters en diakens. Van 1979 tot 1984 was Van Rens pastoor van Herten, dat toen nog een zelfstandige parochie was, waarna hij deken werd van onder andere Venlo en Sittard. Zijn gevoel voor techniek leverde hem de bijnaam ‘elektrische deken’ op. In 2021 benoemde bisschop Smeets Mgr. van Rens tot erekannunik van het bisdom Roermond.
Lees meer

Fotoalbum Landelijke Pelgrimsmis 2024

Fotoalbum Landelijke Pelgrimsmis 2024

Op 17 maart vond in een volle Sint-Christoffelkathedraal de jaarlijkse landelijke pelgrimsmis plaats. Aan het einde van de viering ontvingen pelgrims die dit seizoen op pad gaan naar Santiago de Compostela de pelgrimszegen en was er gelegenheid de reliek van de heilige apostel Jacobus te vereren. Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor verleende vocale medewerking aan deze, door de Broederschap heilige Jacobus de Meerdere Roermond georganiseerde, mis.
Lees meer

Zondag 17 maart Landelijke Pelgrimsmis in de Sint-Christoffelkathedraal

Komende zondag (17 maart) vindt in de Sint-Christoffelkathedraal de jaarlijkse landelijke pelgrimsmis plaats. Iedereen die dit seizoen op pad gaat naar Santiago de Compostela kan dan de pelgrimszegen ontvangen en de reliek van de heilige apostel Jacobus vereren. Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor verleent vocale medewerking aan deze, door de Broederschap van de H. Jacobus georganiseerde, mis.

Foto en videoalbum Zondag Laetare met Kamerkoor Cinquecento

Foto en videoalbum Zondag Laetare met Kamerkoor Cinquecento

Op 10 maart, Zondag Laetare, Halfvasten werd de H. Mis in de Sint-Christoffelkathedraal opgeluisterd door Kamerkoor Cinquecento uit Roermond onder leiding van mevr. Annie Jansen.
Lees meer

Vespers Internationale Gebedsestafette voor de Vrede

Vespers Internationale Gebedsestafette voor de Vrede

Zaterdag 9 maart vond er in de Sint-Christoffelkathedraal een extra vesperviering plaats in het kader van de Internationale Gebedsestafette voor Vrede. Er werd onder anderen gebeden voor vrede in Rusland, Oekraïne en het Heilig Land en voor een goed verloop van het synodaal proces.
Lees meer

Vocaal ensemble Cinquecento zingt in kathedraal Roermond

Het ensemble ontstond in 2019 in Roermond vanuit een behoefte van een aantal zangers om zich te concentreren op het zingen van muziek uit de renaissance, grofweg de 16e eeuw, de periode die in Italië wordt aangeduid met de naam Cinquecento, waarmee meteen de naam van het kamerkoor verklaard is. Deze bloeiperiode binnen de koormuziek beperkt zich niet alleen tot Italië en wordt in het begin met name gedomineerd door componisten uit de Zuidelijke Nederlanden, die er werken aan de hoven en de kerken.

Onder de bezielende leiding van dirigente Annie Jansen, die zich gedurende haar carrière specialiseerde in deze stijl, telt het koor momenteel vijftien zangers die wekelijks repeteren in Roermond. Het koor was ook al afgelopen december in de kathedraal te gast en dat smaakte naar meer.

Tijdens de mis op 10 maart in de kathedraal zingt het koor onder meer de Missa Secunda van Hassler en verder werken van Purcell, Schütz, Anerio en Byrd.

Meer informatie over het koor: www.centrumvoorkoorzang.org