Op 17 maart vond in een volle Sint-Christoffelkathedraal de jaarlijkse landelijke pelgrimsmis plaats. Aan het einde van de viering ontvingen pelgrims die dit seizoen op pad gaan naar Santiago de Compostela de pelgrimszegen en was er gelegenheid de reliek van de heilige apostel Jacobus te vereren. Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor verleende vocale medewerking aan deze, door de Broederschap heilige Jacobus de Meerdere Roermond georganiseerde, mis.