Zaterdag 9 maart vespers bij gelegenheid van Internationale Gebedsestafette

Zaterdag 9 maart om 16.30 vindt er in de Sint Christoffelkathedraal een extra vesperviering plaats in het kader van de Internationale Gebedsestafette voor de Vrede. De vespers worden gezongen in de koorbanken op het hoogkoor en zijn voor iedereen toegankelijk.

De Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) organiseert tijdens de Veertigdagentijd een gebedsestafette door Europa. Deze is op Aswoensdag (14 februari) van start gegaan in Albanië. De gebedsketen gaat door heel Europa. In Nederland wordt gebeden op 9 maart. De afsluiting vindt plaats op 28 maart in Hongarije. Het is voor de vierde keer dat de CCEE een dergelijke gebedsestafette, gericht op vrede en de dit maal ook voor de synode, organiseert. Meer informatie: https://www.bisdom-roermond.nl/Eucharistische-gebedsestafette-door-Europa-2024