Fotoalbum Aswoensdagviering Munsterkerk 2024

Op 14 februari werd in de ochtend Aswoensdag gevierd. Parochianen konden door de priester een askruisje krijgen op hun voorhoofd.

Het as wordt gemaakt van de palmtakken van het afgelopen jaar. Deze takken worden verbrand. Het as wat overblijft wordt gemengd met water en tijdens de viering gezegend.

Tijdens het aanbrengen van het askruisje op het hoofd wordt altijd de volgende zin uitgesproken: ‘Bedenk, o mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren’