Wekelijks gezongen vespers in de kathedraal

Vanaf zondag 18 februari zijn er wekelijks gezongen vespers in Sint-Christoffelkathedraal.
Aan het begin van de Veertigdagentijd, in het door Paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gebed, wordt er in de Roermondse Sint-Christoffelkathedraal gestart met wekelijkse gezongen vespervieringen op zondag.

De vespers zijn een belangrijk onderdeel van de getijden die priesters en diakens dagelijks bidden. Maar deze getijden zijn allerminst privégebeden voor de geestelijkheid: ze zijn het gebed van de gehele Kerk en zouden gezamenlijk gezongen dienen te worden.

Hiermee zal gestart worden op zondag 18 februari, de dag waarop ook de zeswekendienst voor Mgr. Harrie Smeets gehouden wordt. Het is zijn nadrukkelijke wens geweest om op wekelijkse en op zeer regelmatige basis vespervieringen te laten plaatsvinden in de Roermondse kathedraal.

De wekelijkse gezongen vespers vinden elke zondag plaats om 16.00u en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Deelnemers kunnen plaatsnemen in de koorbanken op het hoogkoor. Boekjes met teksten zijn beschikbaar.