Op zondag 1 oktober, Feest van Kerkwijding van de O.L.V. Munsterkerk, ontving dhr. Hans Dohmen de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, ondermeer voor zijn 65 jaar lange inzet als acoliet. Na de Mis volgde een korte receptie en een gezellig samenzijn in het Munstercafé.