Op 24 september was Schutterij Sint Michaël Ool aanwezig bij de H. Mis in de Michaëlkerk ter gelegenheid van hun jaarlijks Koningsschieten. Naast Kerkelijk zangkoor St. Cecilia verleende Percussion Orchestra Ool muzikale medewerking. De H. Mis werd mede opgedragen voor de levende en overleden leden van de schutterij.