Officiële overdracht schilderijen HH. Petrus en Paulus

Zaterdagmiddag 29 juni (Hoogfeest HH. Petrus en Paulus) vond, door middel van het ondertekenen van de bruikleenovereenkomst, de officiële overdracht plaats van twee belangrijke schilderijen van de hand van Zeger Jacob van Helmont die de St. Christoffelkathedraal onlangs in langdurig bruikleen heeft verworven. De schilderijen zijn onderdeel van een serie van zes werken, in 1724 in opdracht gegeven door Franciscus de Sanguessa, negende bisschop van Roermond. De twee werken tonen HH. Petrus en Paulus en sierden eens, samen met vier schilderijen van de evangelisten, het voormalig Bisschoppelijk Paleis aan de Pollartstraat. De plechtigheid in de kathedraal werd door de Schola Cantorum van het Ward Instituut opgeluisterd met passende gezangen uit de liturgie van HH. Petrus en Paulus.