Met grote vreugde en dankbaarheid jegens God en allen die mijn roeping hebben gesteund en gesterkt, deel ik u mede dat ik, Deo volente, tijdens de pontificale Eucharistieviering op zaterdag, 26 februari 2022 om 9:30 (lokale tijd) uit de handen van Mgr. Dr. Ponniah Joseph, bisschop van het bisdom Batticaloa, Sri Lanka door handoplegging en gebed tot priester zal worden gewijd. In deze tijd van voorbereiding wil ik u vragen om mij te steunen met uw gebed.