Priesterwijding Jean Leonard Ratokiniaina

In een volle kathedraal werd op zaterdagochtend 25 mei de 34-jarige Jean Leonard Ratokiniaina door Mgr. Everard de Jong tot priester gewijd. De wijdeling is afkomstig van Madagaskar en sinds zijn diakenwijding afgelopen oktober verbonden aan de parochiefederatie Maastricht-Oost, waar hij ook de komende tijd als kapelaan werkzaam zal blijven.