Pastoor-deken Alexander de Graaf Woutering is dinsdag 6 juli geïnstalleerd als kanunnik. Dat gebeurde tijdens een korte plechtigheid in de Caroluskapel in Roermond. Vanwege de ziekte van bisschop Harrie Smeets vond de installatie op een sobere wijze plaats. Na het uitspreken van de geloofsbelijdenis en het afleggen van de gelofte tegenover de proost (voorzitter) van het kapittel Mgr. Hub Schnackers reikte deze de Graaf Woutering de mozetta (manteltje) aan dat door kanunniken gedragen wordt. De kanunniken vormen samen het kathedraal kapittel. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van een bisschop.